تارنمای خبری امرداد
چکامه از همایون همافرد به فراخور دهم تیرماه جش تیرگان

خجسته جشن پیروز که روز تیر و ماه تیر گشته همروز

خجسته بر شما این جشن پیروز

که روز تیر و ماه تیر گشته همروز

مبارک بَزمی آید در کنارت

شود حال دلت بهتر ز دیروز

بریزم آب شادی بر سر و روی

کند روشن دلت این روز پیروز

مبارک باشد این فرخنده جشنی

کند شاد این دلت هم در شب و روز

بدان روز خوشی گردد پدیدار

بیاید روز خوش جشن فرح روز

بگیرم فالی اندر بهرت ای یار

که جشن تیرگان گردیده پیروز

خجسته جشنی و فرخنده روزی

همایونت شود این جشن پیروز

*چکامه از همایون همافرد، بانوی چکامه‌سرای زرتشتی

5/5 - (8 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید