لوگو امرداد

نمایش تاریخ و فرهنگ در گنج‌خانه‌ی مردم‌شناسی رامسر

گنج‌خانه(:موزه) مردم‌شناسی رامسر یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهر به‌شمار می‌آید. این گنج‌خانه در اسفندماه  1389 خورشیدی با پروانه‌ی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش‌گری گشایش یافت.
این گنج‌خانه‌ی خصوصی از سوی یک فرهنگی بازنشسته به نام عیسی خاتمی، از چهره‌های فرهنگی و دانشگاهی  رامسر، بنیان‌گذاری شده است. داشته‌های فرهنگی آن در یک بازه زمانی بیش از 40 سال کم‌کم  گردآوری و خریداری شده و انگیزه‌ی اصلی این کار دلبستگی به فرهنگ نیاکان و تلاش برای نگاه‌داری یادمان‌های تاریخی برای ارایه به نسل کنونی و نسل‌های آینده و هم‌چنین شناساندن تاریخ، فرهنگ و تمدن رامسر به دیگر هم‌میهنان است. در این گنج‌خانه غرفه‌هایی برای ابزار و ادوات و وسایل مردم شناسی که مورد کاربرد مردم منطقه بوده، ویژه شده است. به شوند همانندی‌های فرهنگی که بین سه استان شمالی کشور( مازندران، گیلان و گلستان ) وجود دارد، وسایل و ابزار در پیوند با زندگی مردم بسیار همانند است و گنج‌خانه‌ی مردم‌شناسی رامسر اگرچه در نگاه نخست یک گنج‌خانه‌ی محلی است ولی به شوند همین همانندی‌ها و آن‌چه که در آن به نمایش در آمده یک موزه منطقه‌ای به‌شمار می‌آید.
گنج‌خانه‌ی مردم‌شناسی رامسر دارای غرفه‌های کتاب‌های درسی قدیم، ابزارآلات دام‌داری و کشاورزی، تمبر، سکه و اسکناس قدیمی، کوره‌ی آهنگری، خانه‌ی سنتی، ورشوهای روسی و ایرانی، دستگاه نخ‌ریسی و پارچه‌بافی، ابزار آهنگری و نجاری، ابزار طب سنتی و پوشاک بومی است.

در زیر فرتورهایی از این گنج‌خانه را می‌بینید. 

 0

 

amordad WH

%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA %D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5 %D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86 %D8%A8%D8%AF%D9%86

ابزارآلات ویژه بادکش انداختن بدن

%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA %D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C

ابزارآلات آهنگری

%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA %D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87 %D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%8C %D9%86%D8%AE %D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C

ابزارآلات پارچه‌بافی و نخ‌ریسی

%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA %D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

ابزارآلات نجاری

%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA %D9%86%D8%AE %D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C

ابزارآلات نخ‌ریسی

%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C %DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86 %D8%B3%D8%A7%D9%84 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%AF%D9%88%D8%B1

اسباب‌بازی کودکان، سال‌های دور

%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9 %D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81 %D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C %D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84 %D8%AF%D8%B1%D8%A8 %D8%B8%D8%B1%D9%81 %D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%8C %D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA %DA%AF%DB%8C%D9%88%D9%87 %D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%8C%D9%82%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C %D8%AF%D8%B3%D8%AA %D8%A8%D9%86%D8%AF %D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C %D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84 %D8%AC%D9%85%D8%B9 %D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C %D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1 %D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF

انواع ظروف فلزی: درب ظرف غذا، ماکت گیوه‌دوزی، قندان، دست‌بند زندانیان، وسایل جمع‌آوری ادرار نوزاد

%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9 %D9%82%D9%81%D9%84 %D9%88 %D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C %D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5 %D8%A7%D8%B2 %D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87 %D9%BE%D8%B4%D9%85 %D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%8C %D8%B3%DB%8C%D9%85 %D8%A8%D8%B1%DB%8C %D9%88 %D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA %D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86 %DA%A9%D8%B4%DB%8C

انواع قفل و قیچی‌های ویژه‌ی پشم‌زنی،سیم‌بری و ابزارآلات دندان‌کشی

%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9 %DA%A9%D9%81%DA%AF%DB%8C%D8%B1 %D9%88 %D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87 %D8%A7%D8%B2 %D8%AC%D9%86%D8%B3 %D8%A2%D9%87%D9%86 %D9%88 %D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC

انواع کفگیر و ملاقه از جنس آهن و برنج

%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4 %D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5 %D8%B1%D9%81%D8%B9 %D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF %D8%A7%D8%B2 %D8%B4%D8%A7%D8%AE %DA%AF%D8%A7%D9%88

بادکش ویژه‌ی رفع سردرد از شاخ گاو

%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87 %D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85 %D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C %D9%88 %D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA

جعبه لوازم آرایشی و زیورآلات

%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87 %D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C %D8%A7%D8%B2 %DA%86%D8%B1%D9%85 %DA%AF%D8%A7%D9%88

دمنده آهنگری از چرم گاو

%D8%B3%D9%86%DA%AF %D9%82%D8%A8%D8%B1 %D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1 %DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C %DA%A9%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A8%D9%87 %D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86 %D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8 %D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AA %D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

سنگ گور بازرگان یونانی که در ایران به «لیان صاحب»-نام‌ور بود

%D9%81

 

%D9%812

 

%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%88 %D9%88%D9%82%D9%81%D9%84 %D9%88 %D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1 %D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86

پابند وقفل و زنجیر مجرمین

%D9%BE%D9%88%D9%84 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86 %D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA %D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C

پول‌های زمان حکومت پهلوی

%D9%816

%D9%817

%D9%814

%D9%815

%D9%813

 

%D9%818

%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3 %D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C %D9%88 %D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86 %D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC %DB%8C%D8%A7 %DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85

پوشاک بومی و مخزن نگهداری برنج یا گندم

%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA %D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87 %D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %D8%B4%D9%87%D8%B1 %D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1

ماکت خانه‌ی روستایی در شهر رامسر

%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA %D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88 %D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%8C %D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C %D9%88 %D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86 %DA%A9%D9%87 %D8%A7%D8%B2 %D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87 %D8%A8%D9%87 %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF %D8%B4%D8%AF%D9%87 %D8%A8%D9%88%D8%AF

محصولات ورشو، قوری و استکان که از روسیه به ایران وارد شده بود

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C

کارگاه آهنگری

%DA%A9%D8%AA%D8%A8 %D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3 %D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87 %D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%8C %D8%B3%D9%87 %D8%AC%D9%84%D8%AF %D8%B9%DA%A9%D8%B3 %D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C %DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

کتاب‌های درسی مدرسه‌های قدیمی،-سه‌جلد عکس‌دار، کارنامه

فرتور از کاملیا ورشوی است.

0114

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

یک پاسخ

  1. روز بخیر.میشه راهنمائی بفرمایید این موزه در کجای شهر رامسر قرار گرفته؟ ممنونم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-09-19