لوگو امرداد

گزارش تصویری از روز پایانی همایش مانتره

 همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره آدینه دهم شهریورماه 1396 روز پایانی خود را سپری کرد.

در روز پایانی ارایه‌ی مقاله زیر 18 سال و محور همایش برگزار شد.

 

1

4

10

11 %D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86 %D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%8C %D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86 %D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C

آرین بمانی، نیکان شهریاری

12

13 %DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7 %D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 %D8%8C %D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7 %D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

کیانا نمیرانیان، شینا سرداری

14 %DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7 %D8%A8%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C %D8%8C %D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF

یسنا بهمردی، ویستا رایومند

15 %DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7 %D8%A8%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C %D8%8C %D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF

یسنا بهمردی، ویستا رایومند

16 %D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4 %D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 %D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

سیاوش مندگاری، دبیر کانون دانشجویان زرتشتی

17 %D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA %D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%8C %D8%A7%D8%B2%D8%A8%D8%B1 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C

هیات داوران اوستاخوانی، از برخوانی

18 %D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF %DA%86%D9%87%D9%84 %D9%85%D8%B1%D8%AF

خدامراد چهل‌مرد

19 %D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7 %D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C

آویسا خدادادی

20 %D8%AE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1 %D8%AE%D8%B6%D8%B1%DB%8C

خشایار خضری

21 %D8%A2%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D8%A7 %D9%82%D8%AF%D8%B3

آزیتا قدس

22 %D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8 %DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C

مهتاب گشتاسبی

23 %D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86 %D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C %DA%A9%DB%8C%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88 %D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86

شاهنامه‌خوان بختیاری کیخسرو دهقان

24 %D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF %D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4 %D9%BE%D9%88%D8%B1 %D9%88 %D9%87%D9%88%D9%85%D9%86 %D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1%DB%8C

موبدان پدرام سروشپور و هومن فروهری

26 %D8%A7%D9%82%D8%A7%DB%8C %DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

رستم یگانگی

2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4 %D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 %D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

 

3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7 %D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D8%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7 %D9%BE%D8%A7%DA%A9 %D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%AA

پارسا نمیری، پارسا پاک‌سرشت

5 %D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF %D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1 %D8%A8%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C

موبد اردشیر بهمردی

6 %D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1 %D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87 %DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8

دکتر فرزانه گشتاسب

7%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1 %D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7 %D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C

موبد پریا ماوندی

8%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7 %D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D8%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7 %D9%BE%D8%A7%DA%A9 %D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%AA

پارسا نمیری، پارسا پاک‌سرشت

9 %D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86 %D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%8C %D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86 %D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C

آرین بمانی، نیکان شهریاری

25

27

28

29%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%20%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C

از راست: آرمین هورمزدی، بهمن تیمساری و بهنام مرادیان

30%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1 %D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C %D8%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88 %D8%AA%D8%A7%D8%AC %DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1 %D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85 %D8%8C %D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF %D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85 %D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4 %D9%BE%D9%88%D8%B1

ازراست: دکتر مهران سپهری، بانو تاج گوهر خادم، موبد پدرام سروشپور

فرتور از مژده شهریار است.

0114

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-09-04