تارنمای خبری امرداد
انجمن موبدان ایران برگزار می‌کند

واج‌یشت گهنبار ایاسرم در آتشکده تهران

گهنبارانجمن موبدان ایران واج‌یشت گهنبار ایاسرم را ۲۰ مهرماه ۱۳۹۵ خورشیدی در آتشکده‌ی تهران برگزار می‌کند.

واج‌یشت گهنبار از ساعت ۶ با اوستاخوانی موبدان آغاز می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید