تارنمای خبری امرداد

خانه‌های کوچه‌ی بهروز باستانی بازسازی می‌شود

ویژه نامهمیانه‌های امرداد 1395 خورشیدی، خبری از درون‌مایه بازسازی، مرمت و نماسازی خانه‌های کوچه شهید بهروز باستانی از سوی فرنشین انجمن اله‌آباد منتشر شد. در ویژه‌نامه‌ی زرتشتیان 58 رویه‌ی 10می‌توانید دلیل اجرای این مرمت، هزینه‌ی آن و زمان آغاز این پروژه را بخوانید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.