تارنمای خبری امرداد

نتیجه‌ی پیکارهای جام جان‌باختگان(سه‌شنبه سوم امرداد)

نتیجه‌ی پیکارهای تیمی و انفرادی جام جان‌باختگان را هر روز در یک پست دنبال کنید. این نتایج به صورت لحظه به لحظه و تا پایان پیکارهای آن روز به این پست افزوده می‌شوند.

نتیجه‌ی پیکارهای تیمی روزسه‌شنبه سوم امردادماه 1396 خورشیدی

فوتسال بزرگسالان:

محبت مزرعه کلانتر  برنده   –    نصرت آباد  غ


امرداد(شادروان مازیار)  0  –   شادروان ورهرام نامداریان 1

روانشاد ساسان ذهبی   2   –    پلاسکو  1

منتخب     2   –      به یاد کیوان  1

 

فوتسال نونهالان:

آرمان تفت و توابع (33)     7  –   آرمان تفت و توابع (101) 1

جمشیدجم (ب)      1   –    جمشیدجم (الف) 2

فوتسال نوجوانان:

آرمان تفت و توابع    3   –   یاران مازیار 1
منتخب (الف)   3     – منتخب (ب) 2

 بسکتبال آقایان:

اشا  33  – پیشکسوتان فروهر  34

فروهر   12   –    15 ابدی   15      (سه نفره)

امید یزد  4   –  به یاد مازیار(نرسی آباد)   3   (سه نفره)

15 ابدی  4 –   امید یزد       3    (سه نفره)

یاران رامتین 5  –  به یاد مازیار (نرسی آباد7    (سه نفره)

فروهر(2)   37 –   کانون دانشجویان(2)   6       (بانوان)

 والیبال:

پارسیان   2  – پلاسکو(اهنود)    0       (آقایان)

کانون دانشجویان زرتشتی      0     –  وچگون مله  2    (آقایان)

15 ابدی(سازمان یزد)    0 –     گردآفرید   2       (بانوان)

کانون دانشجویان    2  –    یاران آرمین     0       (بانوان) 

 

 

نتیجه‌ی پیکارهای انفرادی روزسه‌شنبه سوم امردادماه 1396 خورشیدی

 

بدمینتون:

مهرآرین رستمی عصرآبادی 2-0 یاسمن نجمی

دنیا سپنتا 0-2 دیبا خدایی

 شراره دارابیان 2-1 مهرو خسرویانی

رازمهر رستمی 2-0 پارمیس پاک‌سرشت

آیدا شهروان 2-0 شبنم سلطانی‌پور

کوشا شهریاری 2-0 شهنام فرهادیان

مهران فلفلی-وستا زندخاوری 0-2 بابک نیک‌دین-آویسا پشوتنی‌زاده

هومن فریدونی 0-2 بردیا باستانی

راشین گنجی 2-0 آناهیتا ایرانخواه

آتریا زره‌پوش 2-0 فریماه فروغی

شینا سرداری 2-0 آتریا مهربد

ملوینا بهرامی 2-1 شقایق به‌دینیان

مانترا نمیرانیان 2-0 نیکو آبیاری

امید نوشیروانی 2-0 آرمان کاویانی

شهاب فرهادیان 2-1 شروین ارغوانی

فرنام ایرجی 2-0 شادمهر یزدانی

مهرنوش موبد 2-0 رومینا زره‌پوش

فرشید رستمی-شراره دارابیان 2-1 همایون مبارکه-فیروزه آتشبند

ملوینا بهرامی   2-1  شقایق به‌دینیان

مانترا نمیرانیان 2-0   نیکو آبیاری جعفرآبادی

امید نوشیروانی   2-0   آرمان کاویانی

شهاب فرهادیان  2-1   شروین ارغوانی

فرنام ایرجی   2-0   شادمهر یزدانی

مهرنوش موبد  2-0     رومینا زره‌پوش

فرشید رستمی عصرآبادی وشراره دارابیان 2-1  همایون مبارکه و فیروزه آتشبند

یسنا بهمردی کلانتری 2-0   فرین یگانگی

پیمان گشتاسبی   2-0 ورهرام ایدلی

آریانا باستانی   02 مهرآفرین رستمی عصرآبادی

تریتی کاووسی    2-0   ستاره مهرشاهی

خشایار کاویانی و شهاب فرهادیان  2-0   نیما استاد و کیارش غیبی

سروش گنجی   2-1   آرشام گشتاسبیان

آوا خسرویانی     ستاره فره‌وشی

شروین کاوسی زین‌آباد و رومینا زره پوش    2-0   فرزین رستمی عصرآبادی و شینا سرداری

مهسا مهرآیین  نوشین معاونت

مهران فلفلی و وستا زندخاوری    خشایار کاویانی و آیدا شهروان

آریا رستمی   رستم پرستار

پارمیدا شاه‌بهرامی    آویسا پشوتنی زاده

یاسمن نجمی    0-2   آریانا باستانی

رزیتا رستمی عصرآبادی     ملوینا بهرامی

فرزین رستمی عصرآبادی     شهریار کاوسی زین آباد

ملوینا بهرامی  2-1  شقایق به‌دینیان

مانترا نمیرانیان 2-0  نیکو آبیاری جعفرآباد

امید نوشیروانی  2-0 آرمان کاویانی

شهاب فرهادیان  2-1   شروین ارغوانی

فرنام ایرجی  2-0 شادمهر یزدانی

مهرنوش موبد 2-0     رومینا زره‌پوش

فرشید رستمی عصرآبادی و شراره دارابیان  2-1  همایون مبارکه و فیروزه آتشبند

یسنا بهمردی کلانتری 2-0  فرین یگانگی

پیمان گشتاسبی  2-0  ورهرام ایدلی

آریانا باستانی 0-2  مهرآفرین رستمی عصرآبادی

کیارش شهریاری  2-0 فرشید رستمی عصرآباد

شایان فره‌وشی  2-0  پرویز کدخدایان

آناهیتا ایران‌خواه  0-2   شراره دارابیان

یاسمن فریدونی   2-0 پورچیستا رشیدی شریف‌آباد

آوا خسرویانی  0-2    تریتی کاووسی

یاسمن فریدونی و خدایار فریدونی     فرزین رستمی و شینا خدایی

رازمهر رستمی     نیکو آبیاری جعفرآباد

کیارش شهریاری و مهرنوش موبد     شادمهر یزدانی و دیبا خدایی

مهرآفرین رستمی عصرآبادی 2-0   یاسمن نجمی

دنیا سپنتا     دیبا خدایی

شراره دارابیان   مهرو خسرویانی

رازمهر رستمی 2-0  پارمیس پاک‌سرشت

آیدا شهروان 2-0   شبنم شلطانی پور

کوشا شهریاری 2-0    شهنام فرهادیان

مهران فلفلی و وستا زندخاوری   0-2  بابک نیک‌دین-آویسا پشوتنی‌زاده

هومن فریدونی  0-2  بردیا باستانی اله آبادی

راشین گنجی   2-0  آناهیتا ایران‌خواه

آتریا زره‌پوش  2-0  فریماه فروغی

شینا سرداری 2-0   آتریا مهربد

آرش غیبی  0-2    رستم پرستار

کیارش عدالتی 2-0   سپهر خسرویانی

فرنام ایرجی  0-2  بابک نیک‌دین

یسنا بهمردی کلانتری  1-2  افروز مهرافزا

 

 

تنیس روی میز:

ارشیا شهریاری 0-3 مازیار لریان

آرش فرودی 3-1 آرش دری

ساسان خادمی شریف‌آباد 3-0 شروین خادمی

کیخسرو موبد شاهی 1-3 رادمهر کاویانی

گلوریا سپنتا 0-3 مهناز بهمردی

دینیار مژگانی 0-3 آرشام باوفا

داریوش حکیم 1-3 نریمان شهریاری

فربد بهشاد 0-3 بهرام ایدلی

سپند ایزدی 0-3 پویان یزدانی

پیمان جهانگیری 3-0  فرزان ستایشی

بهرام ایدلی 3-0   آرشام زندیان

ماهان خرم‌زاد 3-0  مازیار لریان

آرش یزدانی اله‌آبادی   0-3    سهراب ویرابی

مهرنوش خسروی  3-0  فرناز آتشبند

آرش دری و فرزاد پولادی 3-1       پویا باستانی و شهریار اشتری

فردین فلفلی       اردشیر بهشاد

مهرداد پولادی  3-0    دینیار مژگانی

مهرداد کیانشاهی     خشایار شهریاری

خشایار نمیرانیان ومهبد آبیاری      پارسا خدادادی چم و رادمهر کاویانی

سپهر کیانی 1-3  پارسا مژگانی مقدم

ماهان خرم‌زاد و پرهام سلامت 3-0   شروین خادمی و آرشام زندیان

خشایار نمیرانیان 3-0  فرهود یگانگی

فرشاد پشوتنی‌زاده   0-3     آرش دری

آرش آذرگشسب و بریا کیومرثی 3-0   نیما ایزدی و دینیار مژگانی

کیارش مندگاری  1-3    مهبد آبیاری

نیما ایزدی   0-3   کوشا زندیان

آرمیتا زره‌پوش و سپهر فرودی قاسم‌آبادی        مهرداد پولادی و فیروزه فرودی

میترا نمیرانیان   3-0    مهناز بهمردی

آرش فرودی 3-0   آریا زندیان

کوشا زندیان 3-0   رشید فیروزفر

شادمهر یزدانی و مازیار لریان    3-1   کیارش مندگاری و بهرام ایدلی

فرناز آتشبند  0-3    گلوریا سپنتا

خشایار نمیرانیان    3-1   رادمهر کاویانی‌پور

فربد بهشاد 3-0    آرشام زندیان

برنده‌ی بازی 12  3-0   پارسا مژگانی و پوریا پوروشسب

میترا نمیرانیان 3-0   فیروزه فرودی

برنده بازی 6   3-1   مازیار مژگانی و امید ماوندادی

سپهر کیانی  0-3 ساسان خادمی شریف اباد

برنده بازی 6    0-3

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید