تارنمای خبری امرداد
انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزار می‌‌کند

سپاسداری از نودانشجویان همزمان با گهنبار میدیارم‌گاه

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران همزمان با برگزاری آیین گهنبار چهره میدیارم‌گاه، نودانشجویان هموند این انجمن را سپاس می‌دارد.

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، برآن است به روال هر سال از راه‌یافتگان به دانشگاه‌های کشور همزمان با برگزاری گهنبار سپاسداری کند.
از دانشجویان پذیرفته‌شده در مراکز آموزش عالی ورودی 99 که هموند این انجمن هستند، دعوت شده است تا 25 آذرماه 1399 خورشیدی 1397 خورشیدی با دبیرخانه انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران به شماره 88307467 تماس بگیرند و برای آگاهی از چگونگی فرستادن گواهی‌های بایسته هماهنگی کنند.
امسال از نودانشجویان همزمان با آیین گهنبار چهره‌ی میدیارم‌گاه سپاسداری می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید