تارنمای خبری امرداد
گزارش تصویری از پرسه همگانی تهران

گرامی‌داشت یاد درگذشتگان ایران زمین

زرتشتیان تهران برای گرامی‌داشت یاد تازه درگذشتگان در سالی که گذشت در تالار ایرج گردهم آمدند.
اورمزد و اسفند در گاه‌شمار زرتشتی برابر با 25 بهمن‌ماه 1396 خورشیدی در سالنمای رسمی کشور آیین پرسه‌ی همگانی برگزار شد. موبد اردشیر مهربانی نیایش و اوستاخوانی این آیین را بر دوش داشت.
همچنین موبد اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان تهران، هازمان (:جامعه) زرتشتی را به مشارکت در انتخابات انجمن زرتشتیان دعوت کرد و شاخصه‌ی تمدن را ضابطه بر پایه‌ی قانون دانست و گفت: تا قانون تغییر نکرده همه باید تابع قانون باشند. وی افزود: راستی بزرگ‌ترین کشف اشوزرتشت است و بزرگ‌ترین دیو را دروغ می‌نامد، دروغ اختراع و ساخته می‌شود.
موبد خورشیدیان در بخشی از سخنرانی گفت: سازندگی و به روز رسانی هازمان اصل مهم است.

اردشیرخورشیدیان فرنشین انجمن موبدان

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس

موبد اردشیر مهربانی

فرتور رسیده است.

0114

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید