لوگو امرداد
برنامه‌های فرهنگی زرتشتیان در ماه پیش‌رو

اسفندماه زرتشتی آغاز شد

امروز، اورمزد روز و اسفند‌ماه از گاه‌شمار زرتشتی برابر با 25 بهمن‌ماه خورشیدی، آغاز ‌ماه اسفند در گاه‌شماری زرتشتیان است.
پرسه همگانی در روز اورمزد از ماه اسفند، جشن اسفندگان برابری روز سپندارمذ با ماه اسفند و روز نکوداشت جایگاه مادر، گهنبار چهره هَمَس‌پت‌میدیم‌گاه که به گهنبار پنجی نامور است، روزهای ویژه در ماه اسفند هستند.
ماه در گاهشمار زرتشتیان با نام اورمزد آغاز می‌شود. واژه اورمزد به چم (:معنا) آفریدن و آفریدگار است.
روز
اورمزد از ماه اسفند در گاهشمار زرتشتیان برابر با 25 بهمن‌ماه از گاه‌شمار رسمی کشور، پرسه‌ی همگانی نام گرفته است. در این روز زرتشتیان گردهم می‌آیند برای گرامی‌داشت یاد تازه درگذشتگان در سالی که گذشت و شادی و آمرزش روان را از درگاه اهورامزدا خواستار می‌شوند. اورمزد و اسفند روزی است که یاد همه‌ی پاسداران ایران زمین گرامی داشته می‌شود.
اردیبهشت ‌روز برابر با 27 بهمن‌ماه خورشیدی، آیین نیایش گروهی در آتشکده‌ی تهران به کوشش انجمن موبدان از ساعت 16 در آتشکده‌ی تهران برگزار می‌شود. هر جا روشنایى هست، راستی نیز هست. از این‌رو زرتشتیان به سوی روشنایى و نور نیایش مى‌کنند و اردیبهشت امشاسپند نگهبان این برترین آفرینش اهورایی است.
جشن اسفندگان، روز سپندارمذ از ماه اسفند در گاهشمار زرتشتیان، برابر با 29‌بهمن‌ماه از گاه‌شمار رسمی کشوراست.در گاهشمار سی روزه‌ی زرتشتیان پنجمین روز از هر ماه سپَنتَه‌آرمَیتی یا سپندارمذ نام دارد. واژه‌ی سپَنتَه‌آرمَیتی به چم (:معنی) فروتنی و بردباری است. زرتشتیان، جشن اسفندگان را،  29 بهمن‌ماه در گاهشمار رسمی کشور، همچون جشن‌های ماهیانه‌ی دیگر پاس می‌دارند. جشن اسفندگان در میان زرتشتیان به نام روز بانوان و مادران پارسا و نیکوکار نیز شناخته می‌شود.
وهمن، ماه، گوش، رام، برابر با 26 بهمن‌‌ماه و 6، 8 و 15 اسفند‌ماه خورشیدی، روزهای نَبُر، روز‌های پرهیز از خوردن گوشت است که به آن نَبُر گفته می‌شود. در آیین دیرین ایرانیان، پاسداری از جانوران سودمند از كارهای ارزشمند و سفارش شده است. زرتشتیان در روزهای نَبُر از كشتار چهارپایان سودمند و خوردن گوشت آن‌ها پرهیز می‌كنند.
 ورهرام روز برابر با 14 اسفند‌ماه خورشیدی، روز نیایش همگانی در نیایشگاه شاه‌ورهرام ایزد است. واژه‌ی ورهرام به چم پیروزی و ورهرام ایزد به چم پیروزی قابل ستایش است. زرتشتیان هر ماه در این روز به نیایشگاه‌های خود می‌روند و به نیایش و داد و دهش می‌پردازند. زرتشتیان برای نیایش همواره سِدره بر تن و کمربند کُشتی بر کمر دارند. پختن خوراک‌های سنتی زرتشتیان با همازوری و همراهی هم و یاری دهشمندان و پذیرایی از نیایش‌کنندگان از سنت‌های این روز است.
اشتاد روز برابر با 20 اسفند‌ماه خورشیدی، به کوشش گروه ورزش همگانی ورهرام، جهان‌دیدگان زرتشتی در آدریان بزرگ تهران گردهم آمده و همراه با نیایش به برنامه‌های شاد و برپایی جشنواره خوراک‌های سالم می‌پردازند.
روز اَهنُوَد تا وَهیشتوایش در ماه گاتابیو برابر با 29-25 اسفند، گهنبار هَمَس‌پَت‌میدیم‌گاه است. این جشن در پنج روز پایان هر سال برگزار می‌شود. این روزها نام جداگانه‌ای دارند که بخش‌های پنج‌گانه‌ی گات‌ها را یادآوری می‌کنند، به همین دلیل به روزهای برگزاری گهنبار پنجی، ماهِ‌گاتابیو نیز می‌گویند. واژه‌ی هَمَس‌‌پَت‌میدیم به چم برابری روز و شب است.
در گاهشمار زرتشتی هر سال 12 ماه و هر ماه 30 ‌روز دارد که هر ماه نامی ویژه‌ی خود را دارد. نام نخستین روز ماه اورمزد و نام روز پایانی انارام است. از سویی نام دوازده ماه‌ سال در میان نام روزها نیز جای دارد و زرتشتیان برابری نام روز و ماه را جشن می‌گیرند.

 

 

 

 

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-05-03