تارنمای خبری امرداد

نتیجه بازی‌های روز شنبه جام وهمن

هفدهمین دوره پیکارهای والیبال جام وهمن به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره یزد در سالن یگانگی پیگیری می‌شود.

نتیجه بازی‌های روز شنبه 21 بهمن‌ماه 1396 خورشیدی اعلام شد:

•بانوان:

گردآفرید (۲) -کانون (۰)

یاران آرمین ب (۲) -‌سپنتا (۰)

•آقایان:

سازمان (۲) – اردشیر همتی (۰)

اشتاد (۲) – مدرسه والیبال (۰)

•نوجوانان:

اردشیر همتی الف (۲) – سپنتا (۰)

مدرسه والیبال الف (۲) – مدرسه والیبال ب (۰)

•بانوان:

یاران آرمین الف (۲) – گردآفرید (۰)

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد (۲) – اردشیر همتی (۰)

•آقایان:

اشتاد (۰) – پولاد کسنویه (۲)

منتخب (۰) – سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد(۲)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید