تارنمای خبری امرداد

برنامه بازی‌های روز آدینه جام وهمن

هفدهمین دوره پیکارهای والیبال جام وهمن، آدینه ۲۰ بهمن‌ماه 1396 خورشیدی سالن ورزش یگانگی پیگیری می‌شود.

پیکارهای روز دوم جام وهمن از ساعت 9 بامداد آغاز می شود و با ۱۴ دیدار تا پاسی از شب به درازا می‌کشد.در این دوره از بازی‌ها 21 تیم در سه رده بانوان، آقایان و نوجوانان هماورد هستند.

رده بانوان

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد-کانون دانشجویان زرتشتی                                  ساعت 9 تا 10 و 15 دقیقه

پولاد کسنویه- منتخب                                                                          ساعت 10 و 15 دقیقه تا 11 و 30 دقیقه

رده آقایان
مدرسه والیبال ج- اردشیر همتی کرمان الف                                                     ساعت 11 و 30 دقیقه تا 12 و 15 دقیقه

رده نوجوانان

 اردشیر همتی کرمان ب- سپنتا کوچه بیوک                                                    ساعت 12 و 15 دقیقه تا 13

رده بانوان

 یاران آرمین الف- یاران آرمین ب                                                            ساعت 13 تا 14 و 15 دقیقه    

اردشیر همتی کرمان- سپنتا کوچه بیوک                                                     ساعت 14 و 15 دقیقه تا 15 و 30 دقیقه 

رده آقایان

کانون دانشجویان زرتشتی-وچگون مله                                                      ساعت 15 و 30 دقیقه  تا 16 و 45 دقیقه

اردشیر همتی کرمان-مدرسه والیبال                                                          ساعت 16 و 45 دقیقه تا 18

اشتاد مریم آباد- سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد                                       ساعت 18 تا 19 و 15 دقیقه

 کانون دانشجویان زرتشتی-منتخب                                                         ساعت 19 و 15 دقیقه  تا 20 و 30 دقیقه

رده بانوان

اردشیر همتی کرمان-یاران آرمین الف                                                      ساعت 20 و 30 دقیقه تا 21 و 45 دقیقه

رده نوجوانان

 اردشیر همتی کرمان الف- مدرسه والیبال ب                                                ساعت 21 و 45 دقیقه تا 22 و 30 دقیقه

 مدرسه والیبال الف- اردشیر همتی کرمان ب                                               ساعت 22 و 30 دقیقه تا 23 و 15 دقیقه

رده آقایان

پولاد کسنویه- وچگون مله                                                               ساعت 23 و 15 دقیقه و 30 دقیقه بامداد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید