تارنمای خبری امرداد
گرامیداشت چهره‌ی میدیاریم گاه در رستم‌باغ

گهنبار میان‌زمستان برگزار شد

واپسین روز چهره‌ی میدیارم‌گاه با آیین گهنبارخوانی از سوی زرتشتیان تهران همراه شد.

این آیین پنجشنبه 14 دی‌ماه 1396 خورشیدی برابر با روز ورهرام‌ایزد در گاهشمار زرتشتی از ساعت 10 در رستم باغ تهران برگزار شد. گهنبارخوانی این آیین را موبد کامران اوشیدری و موبد  شهریار نیروسنگی بر دوش داشتند.

گهنبار چهره‌ی میدیارم‌گاه (چهره‌ی پاسداشت آفرینش جانوران) پنجمین چهره از گهنبار سالیانه است که از روز مهرایزد  تا روز ورهرام‌ایزد در گاهشمار زرتشتیان که برابر با 10 تا 14 دی‌ماه در گاهشمار رسمی کشور است، برگزار می‌شود.

فرتور از زینب مهدوی است.

0114

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.