تارنمای خبری امرداد

زرتشتیان واشنگتن گهنبار میان زمستان را گرامی داشتند

گهنبار چَهره میدیاریم گاه و جشن دیگان شنبه نهم دی‌ماه 1396 خورشیدی برابر با 30 دسامبر 2017 میلادی در آمریکا برگزار شد.

هم‌زمان با آیین گهنبار، جشن دیگان نیز از سوی انجمن زرتشتیان ایالت واشنگتن با باشندگی شماری از زرتشتیان ساکن در این ایالت در كلیسایی در شهر بلویو برگزار شد. اوستا‌خوانی گهنبار میدیاریم گاه بر دوش موبد جمشید پوراسفندیاری بود.

گفتنی است، این چهره از گهنبار از روز مهر تا روز ورهرام در گاهشمار زرتشتیان که برابر با 10 تا 14 دی‌ماه در گاهشمار رسمی کشور است، برگزار می‌شود. در این چهره آفرینش جانوران پاس داشته می‌شود.

فرتور رسیده است.

0114

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید