تارنمای خبری امرداد

برگزاری آیین واج یشت گهنبار در تهران و یزد

هنگام سپیده دم نخستین روز از چَهره‌ی میدیاریم گاه، آیین واج‌یشت این گهنبار در آتشکده‌های تهران و یزد برگزار می‌شود.

بنابر آگاهی رسانی انجمن موبدان تهران، آیین سپندینه‌ی واج‌یشت، یکشنبه 10 دی‌ماه 1396 خورشیدی از ساعت 6 بامداد در آتشکده‌ی تهران برگزار می‌شود.

همچنین، انجمن زرتشتیان یزد نیز همزمان با تهران از ساعت 6 بامداد واج یشت نخستین روز گهنبار را در آتشکده‌ی ورهرام یزد برگزار می‌کند.

گفتنی است، گهنبار میدیارم‌گاه یا گهنبار میانه‌ی زمستان بزرگ از 10 تا 14 دی‌ماه، برابر با مهرایزد تا ورهرام‌ایزد در سالنمای زرتشتی برگزار می‌شود.

واج‌یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان برگزار می‌شود. موبدان در سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، یسنا خوانی می‌کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید