تارنمای خبری امرداد

اهمیت متون ارمنی در مطالعات تاریخ ایران باستان واکاوی شد

سومین نشست از سلسله نشست‌های حوزه‌ی ایران باستان به بررسی «

این نشست با همکاری دانشجویان مقطع دکتری تاریخ ایران پیش از اسلام دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز و با سخنرانی دکتر میرزامحمد حسنی برگزار شد.

در آغاز نشست مهدی جهان‌پرور نماینده دانشجویان دکتری تاریخ ایران پیش از اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به ارایه گزارشی از فعالیت‌ها و آرمان‌های گروه تاریخ پرداخت.

در ادامه دکتر میرزامحمد حسنی در سخنانی گفت: با نگرش به کمبود منابع ایرانی برای تاریخ‌نگاری تاریخ ایران باستان پژوهشگران این دوره تاریخی باید از متن‌های تاریخی برجای مانده از روزگار باستان که از سوی تاریخ‌نویسان بیگانه و فرمانروایی‌های هم‌روزگار با آن دوره  نگاشته شده است بهره ببرند. بی‌گمان متن‌های تاریخی نوشته شده از سوی تاریخ‌نویسان ارمنی در سده‌ی پنج و هفت میلادی در بازسازی تاریخ ایران باستان اهمیت بسیاری دارد. از این‌رو سده‌های پنج و هفت میلادی را می‌توان روزگار زرین تاریخ نگاری ارمنی دانست. چهار اثر کلاسیک این روزگار دربردارنده‌ی: تاریخ ارمنیان اثر آگاتانگغوس (سده پنج میلادی)، تاریخ ارمنستان اثر موسی خورنی(سده پنج میلادی)، تاریخ ارمنیان اثر پاوستوس بوزند (سده پنج میلادی) و تاریخ سبئوس اثر سبئوس (سده هفت میلادی) است که به فارسی نیز برگردانده شده است.

وی افزود: با بررسی مجموعه این آثار می‌توان اطلاعات ارزشمندی درباره‌ی رخدادهای تاریخی در پیوند با ایران در روزگار باستان به‌ویژه عصر اشکانی و ساسانی دست یافت‌. این متن‌های تاریخی اطلاعات ارزشمندی درباره‌ی کارنامه‌ی شهدای مسیحی ، تقابل آیین مسیحیت و آیین زرتشتی در دوره‌ی ساسانی، ادیان باستانی ایران مانند زروانیسم، فروپاشی سلسله‌ی اشکانی و برآمدن ساسانیان، سلسله اشکانیان ارمنستان، استوره‌های رایج در ارمنستان و سنجش آن با استوره‌های ایرانی، خاندان‌های ایرانی مانند سورن‌ها، کارن‌ها و مهران‌ها، آگاهی‌هایی درباره جغرافیای ایران باستان، فروپاشی ساسانیان، برآمدن اسلام، فتوحات اعراب مسلمان  تا روزگار معاویه، خلیفه اموی و ….‌ دست یافت.

 این استاد دانشگاه در ادامه گفت: با نگرش به اهمیت بسیار زیاد متن‌های ارمنی مطالعه این آثار برای پژوهشگران تاریخ ایران باستان و سنجش داده‌های تاریخی نگاشته شده در این متن‌ها و سنجش آن با داده‌های دیگر متن‌های هم‌ دوره (مانند متون یونانی، رومی، و سپس‌ها عربی و فارسی) می‌تواند به شناخت و درک درستی از تاریخ ایران باستان بینجامد.

نشست «اهمیت متون ارمنی در مطالعات تاریخ ایران باستان» سه شنبه 28 آذرماه 1396 خورشیدی ساعت 16 تا 17:30 در سالن فردوسی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز برگزار شد.

فرتور رسیده است.

0114

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.