تارنمای خبری امرداد
گزارش تصویری

آتشکده‌ی تهران میزبان نیایش همگانی در «اردیبهشت» روز بود

زرتشتیان تهران به رسم هر ماه، این بار در روز اردیبهشت و دی‌ماه (بنابر گاه‌شمار زرتشتی) در آتشکده‌ی تهران گردهم آمدند. 

آیین نیایش همگانی پسین دوشنبه، ۲۷ آذرماه ۱۳۹۶ خورشیدی با باشندگی موبدان و گروهی از زرتشتیان تهران برگزار شد.

 

موبد بمان مهربانی

موبد مهربان فیروزگری درباره نحوه درست ایستادن در هنگام نیایش سخن گفت که تنها نباید پشت به خورشیدوآتش بود، در کنار وی موبد فرهنگ ضیاطبری

موبد فرهنگ درباره چهار جشن دیگان سخن گفت که از اورمزد، روز نخست از ماه دیماه و دی به آذر، دی به دین و دی به مهر تشکیل شده است

فرتورازهمایون مهرزاد است.

1393

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید