تارنمای خبری امرداد
برنامه‌های فرهنگی زرتشتیان در ماه پیش رو

دی‌ماه زرتشتی آغاز شد

امروز، اورمزد روز و دی‌ماه از گاه‌شمار زرتشتی برابر با 25 آذر‌ماه خورشیدی آغاز ‌ماه دی در گاه‌شماری زرتشتیان است.

درگذشت اشوزرتشت در روز خور از ماه دی و چهار جشن دیگان در روزهای اورمزد، دی‌به‌آذر، دی‌به‌مهر و دی‌به‌دین، روزهای ویژه در ماه دی‌ هستند.

در ماه دی چهار جشن ماهیانه با نام دیگان هست که به ترتیب اورمزد روز برابر با 25 آذرماه، دی به‌آذر برابر با 2 دی‌ماه، دی به‌مهر بابر با 9 دی و دی‌به‌دین برابر با 17 دی‌ماه خورشیدی هستند. واژه‌ی «دی» به چم(:معنی) آفریدن و آفریدگار برابر با واژه‌ی اورمزد است. زرتشتیان همانند جشن‌های ماهیانه‌ی دیگر در این چهار روز در نیایشگاه‌ها گردهم می‌آیند وجشن دیگان را به شادمانی برگزار می‌کنند.

اردیبهشت ‌روز برابر با 27 آذرماه خورشیدی، آیین نیایش گروهی در آتشکده‌ی تهران به کوشش انجمن موبدان از ساعت 16 در آتشکده‌ی تهران برگزار می‌شود. هر جا روشنایى هست، راستی نیز هست. از این‌رو زرتشتیان به سوی روشنایى و نور نیایش مى‌کنند و اردیبهشت امشاسپند نگهبان این برترین آفرینش اهورایی است.

وهمن، ماه، گوش، رام، برابر با 26 آذرماه و 6، 8 و 15 دی‌ماه خورشیدی، روزهای نَبُر، روز‌های پرهیز از خوردن گوشت است که به آن نَبُر گفته می‌شود. درآیین دیرین ایرانیان، پاسداری از جانوران سودمند از كارهای ارزشمند و سفارش شده است. زرتشتیان در روزهای نَبُر از كشتار چهارپایان سودمند و خوردن گوشت آن‌ها پرهیز می‌كنند.

خور روز از ماه دی برابر با 5 دی‌ماه خورشیدی، روز درگذشت اشوزرتشت است. بنابر گفته‌ی ‌تاریخ‌نویسان اشوزرتشت، پیام‌آور ایرانی، در سن 77 سالگی، هنگامی که با یارانش در آتشکده‌ی بلخ به نیایش بودند با یورش دشمن همگی جان باختند. در این روز زرتشتیان برای پاسداری از ارزش‌های نیکِ آموزه‌های اشوزرتشت، با باشندگی موبدان در آدریان گردهم می‌آیند و با خواندن آفرینگان به نیایش می‌پردازند. همچنین آن‌ها به یاد درگذشتگان خود به آرامگاه می‌روند. زرتشتیان در این روز آش و خوراکی‌های سنتی را فراهم و دهش می ‌کنند.

آیین دینی گاهنبار چَهره‌ی میدیاریم گاه 10 تا 14 دی‌ماه، پنجمین چَهره‌ی گهنبار هر سال مَیدیارم نام دارد. این چَهره از روز مهر تا ورهرام به مدت پنج روز برگزار می‌شود.  مَیدیاریم به چم(: معنی) میانه‌ی آرامش، هنگامه‌ی آرامش و استراحت کشاورزان است. در این روز زرتشتیانَ تهران، یزد، کرمان، شیراز،اصفهان، کرج و خارج از کشور در نیایشگاه‌ها گرد‌هم می‌آیند. پیش از سپیده دم نخستین روز از گهنبار، 10 دی‌ماه، آیین واج یشت در آتشکده‌ها و گاهنبار خانه‌ها‌ی زرتشتیان برگزار می‌شود.

 ورهرام روز برابر با 14 آذرماه خورشیدی، روز نیایش همگانی در نیایشگاه شاه‌ورهرام ایزد است. واژه‌ی ورهرام به چم پیروزی و ورهرام ایزد به چم پیروزی قابل ستایش است. زرتشتیان هر ماه در این روز به نیایشگاه‌های خود می‌روند و به نیایش و داد و دهش می‌پردازند. زرتشتیان برای نیایش همواره سِدره بر تن و کمربند کُشتی بر کمر دارند. پختن خوراک‌های سنتی زرتشتیان با همازوری و همراهی هم و یاری دهشمندان و پذیرایی از نیایش‌کنندگان از سنت‌های این روز است.

اشتاد روز برابر با 20 آذرماه خورشیدی، به کوشش گروه ورزش همگانی ورهرام جهان‌دیدگان زرتشتی در آدریان بزرگ تهران گردهم آمده و همراه با نیایش به برنامه‌های شاد و برپایی جشنواره خوراک‌های سالم می‌پردازند.

در گاهشمار زرتشتی هر سال 12 ماه و هر ماه 30 ‌روز دارد که هر ماه نامی ویژه‌ی خود را دارد. نام نخستین روز ماه اورمزد و نام روز پایانی انارام است. از سویی نام دوازده ماه‌ سال در میان نام روزها نیز جای دارد و زرتشتیان برابری نام روز و ماه را جشن می‌گیرند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.