تارنمای خبری امرداد

نیایش همگانی زرتشتیان تهران در روز اردیبهشت از ماه دی

نیایش همگانی به خجستگی اردیبهشت‌روز از ماه دی (بنابر گاه‌شمار زرتشتیان) در آتشکده‌ی تهران برگزار می‌شود.

زرتشتیان تهران برای نیایش گروهی بنابر گاه‌شمار خود در روز اردیبهشت و دی‌ماه که برابر با دوشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۶ خورشیدی است از ساعت ۱۶ در آتشکده‌ی تهران گردهم می‌آیند.

موبد مهربان فیروزگری پیرامون «اردیبهشت امشاسپند» می‌گوید: آتش و روشنایی نیک‌ترین آفرینش اهورایی و نمادی از راستی و پاکی و به دور از آلودگی است.

به گفته‌ی موبد فیروزگری، اشوزرتشت از آتش به عنوان والاترین و کارآمدترین هنجار هستی نام می‌برد. وی می‌افزاید: جریان هستی با گرما و نور هماهنگ است. واژه‌ی اوستایی اردیبهشت «اَشا وَهیشتا» به چَم(:معنی) بهترین راستی و پاکی است.

این موبد زرتشتی روشنایى را نماد خداوند می‌داند و می‌گوید: هر جا روشنایى هست، راستی نیز هست. از این‌رو زرتشتیان به سوی روشنایى و نور نیایش مى‌کنند و اردیبهشت امشاسپند نگهبان این برترین آفرینش اهورایی است.

اکنون نیز زرتشتیان تهران در روز اردیبهشت از هر ماه بنابر گاهشمار زرتشتی در آتشکده با سرایش اردیبهشت‌یشت برای نیایش و ستایش اهورامزدا گردهم می‌آیند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید