تارنمای خبری امرداد

نیایش همگانی زرتشتیان تهران در اردیبهشت ‌روز

 آیین نیایش گروهی اردیبهشت ‌روز برابر با چهارشنبه 27 دی‌ماه 1396 خورشیدی از ساعت 16 در آتشکده‌ی تهران برگزار شد.

 اوستا‌خوانی این آیین بر دوش موبدان مهربان فیروزگری، فرزاد لهراسب و مهربان بمانی بود.

هر جا روشنایی هست، راستی نیز هست. از این‌رو زرتشتیان به سوی روشنایى و نور نیایش مى‌کنند و اردیبهشت امشاسپند نگهبان این برترین آفرینش اهورایی است.

 

ازچپ: موبدمهربان فیروزگری، موبد فرزاد لهراسب

موبد بمان مهربانی

موبد اردشیر مونکجیان

فرتورازهمایون مهرزاد است.

1393

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید