تارنمای خبری امرداد

سنجش تندرستی دانش‌آموزان دبستان دینیاری

تندرستی دانش‌آموزان دبستان پسرانه‌ی دینیاری سنجیده شد.

معاینه‌ی دانش‌آموزان این آموزشگاه پسرانه‌ی زرتشتی، دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۶ خورشیدی به کوشش دکتر رستم امانت، متخصص کودکان، انجام شد.

فرتور از دبستان دینیاری است.

0114

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید