تارنمای خبری امرداد

نشریه داخلی هفدهمین همایش علمی زرتشتیان منتشر شد

نسخه مجازی تک‌برگ نشریه داخلی هفدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور منتشر شد.

همایش علمی با آرمان شکوفایی و باروری استعداد و مهارت و بالابردن سطح علمی هازمان زرتشتیان سال ۱۳۸۳ خورشیدی آغاز به کار کرد. بعدها به همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور نام گرفت که هر سال در بهمن و اسفند برگزار می‌شود. برخی از بخش‌های این همایش عبارتند از بخش نوشتار ارائه مقالات، بخش ابداعات و اختراعات و نمایشگاه آن، بخش علمی، بخش جنبی مسابقاتی همچنون دانش و دانشجو و نبوغ. امسال با توجه به شرایط کنونی با تغییرات از جمله مجازی شدن برخی از برنامه‌ها گام در راه برگزاری هفدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور گذاشت. نشریه‌ی داخلی هفدهمین همایش علمی زرتشتیان از این رویداد علمی و فرهنگی آگاهی می‌دهد. نسخه مجازی نشریه‌ی همایش علمی، برگرفته از تارنمای کانون دانشجویان زرتشتی را در ادامه بخوانید:

نخستین نسخه مجازی تک‌برگ همایش علمی

دومین نسخه مجازی تک‌برگ همایش علمی

سومین_نسخه‌ی_مجازی_تک‌برگ_همایش_علمی۱۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید