تارنمای خبری امرداد

گهنبارخوانی نونهالان مهدکودک سپند در روز ورهرام‌ایزد

مهدکودک سپند در روز ورهرام‌ایزد آیین گهنبار توجی برگزار کرد.

این آیین ۱۴ آبان‌ماه ۱۳۹۶ خورشیدی در نیایشگاه شاه‌ورهرام‌ایزد تهران با باشندگی نونهالان مهدکودک سپند برگزار شد.

موبدان سرور تاراپوروالا و راشین جهانگیری اوستاخوانی آیین گهنبار را به دوش داشتند و در پایان از باشندگان با آش و سیروگ پذیرایی شد. 

فرتور رسیده است.

0114

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید