تارنمای خبری امرداد
در «امرداد» 34٨ چاپ شده است

آموزش و پرورش در روزگار پارسیان

در آستانه‌ی آغاز سال تحصیلی رویه‌ی تاریخ «امرداد» ٣٤٨ به نوشتاری درباره‌ی سامانه‌ی آموزشی در روزگار هخامنشیان پرداخته است.

نویسنده در این نوشته‌، از نخستین سامانه‌ی مستند و تاریخی آموزش و پرورش سخن به‌میان آورده است. پیرو این نوشتار، بسیاری از ساختارها و آموزه‌های آموزشی کشورهای امروزین، نه در میان‌رودان، آتن،‌ اسپارتا و مصر، بلکه در سامانه‌ی آموزشی پارسیان در کشور انشان ریشه داشته است. پس از این‌که، «چیش‌پَئیش»،‌ کشور خود را میان دو پسر از سه پسرش بخش کرد، پارسیان دارای دو کشور جدا و سراسر دگرگون از هم شدند؛ یکی پارس که از آنِ «آریارَمنَ» شد و دیگری انشان که به «کورش یکم» رسید. این نوشته درباره‌ی سامانه‌ی پارسیان انشان است.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید