لوگو امرداد
بامداد 25 اسفندماه پخش زنده از اینستاگرام

آگاهی از برگزاری آیین واج‌یشت گهنبار پایان سال

واج یشت موبد فیروزگریآیین واج‌‌یشت چهره‌ی همس پت میدیم گاه، گهنبار پایان سال را موبدان یسناخوان، پیرو وچر انجمن موبدان تهران بدون حضور همکیشان برگزار می‌‌کنند.

موبدان یسناخوان موبد پدرام سروش‌پور در تهران و موبد مهربان پولادی در یزد از نیمه‌شب در یزشنگاه آتش ورهرام سپندینه آیین واج‌یشت پنجه را آغاز می‌کنند.

آیین واج‌یشت در یزد، ساعت 5:30 بامداد، اهنود و ماه گاتابیو در گاهشمار زرتشتی برابر با دوشنبه 25 اسفندماه 1399 خورشیدی از اینستاگرام امرداد amordad.news@ و انجمن زرتشتیان یزد anjoman_zartoshtian_yazd@ به گونه‌ی زنده پخش می‌شود. بهدینان برای هم‌بهره شدن با میزد مینوی گهنبار می‌توانند در بامداد اوستای گهنبار یا هر بخش از اوستا را که می‌دانند در خانه‌های خود همازور با موبدان بسرایند. باشد که با نیایش‌های برآمده از دل، آرامش افزون شود تا با اندیشه‌ای درست بتوانیم زندگانی را به تندرستی بگذرانیم.

واج‌یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان برگزار می‌شود. موبدان در سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، یسنا‌خوانی می‌کنند.
زرتشتیان گهنبار هَمَس‌پَت میدیم گاه را روزهای اهنود تا وهیشتوایش از ماه گاتابیو در گاهشمار زرتشتی برابر با 25 تا 29 اسفندماه خورشیدی برگزار می‌کنند.
ششمین و واپسین گهنبار سال، چَهره‌ی هَمَس‌پَت میدیم گاه، به گهنبار پنجه یا پنجی نامور است. واژه‌ی هَمَس‌پَت میدیم برابر شدن روز و شب معنی می‌دهد. این جشن در پنج روز پایانی هر سال برگزار می‌شود. این روزها نام جداگانه‌ای دارند که بخش‌های پنج‌گانه‌ی گات‌ها را یادآوری می‌کنند، به همین دلیل به روزهای برگزاری گهنبار پنجی، ماهِ گاتابیو نیز می‌گویند.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-02-30