لوگو امرداد
در امرداد 437 چاپ شده است

بهره (میژده) هر کسی، پیامد کردار خود اوست

p12نخستین بخش از مکتب دین زرتشتی، جهان‌بینی زرتشتی است که خود از سه محور پدید آمده است:نخستین محور؛ خداشناسی است که دارای خداگرایی و خداباوری هست و دومین محور بازگشت به آخرت و زندگی مینوی و سومین محور؛ پیامبری اشوزرتشت است. در این نوشتار به روز واپسین و آخرت از دید گاتاها پرداخته می‌شود.

درباره‌ی خدا در کیش زرتشتی سخن بسیار گفته شده است و می‌شود گروهی آشکارا و از روی کینه، كژاندیشی و نادانی می‌گویند ایرانیان باستان (که منظور زرتشتیان است) آتش‌پرست بودند و آتش را خدا می‌دانستند. گروهی نیز می‌گویند که ایرانیان به دو خدا باور داشتند یکی اهورامزدا خدای نیکی و دیگری اهریمن خدای بدی و یا یکی اهورا و دیگری مزدا که همگی در گمراهی و نادرستی (:اشتباه) هستند.

جهان بزرگ‌تر از آن است كه در وهم بيايد و در اندیشه بگنجد. اگر هستي بزرگ‌تر از وهم و خيال انسان‌هاست و خدايي آفریننده‌ی اين هستي است، پس آفریننده بايد بزرگ‌تر از خيال و گمان باشد. پس آن نيز كه بزرگ‌تر از هستي است در وهم نگنجد و در وصف نيايد. از دید اَشو زرتشت تنها اهورامزدا شایسته ستایش است:

«تو باید آن کس را با ستایش پارسایی خود بستایی که همیشه مزدا اهورا نام دارد» (گاتاها، یسنای45، بند1).

خدا آغاز و انجام همه چیزهاست:

«ای مزدا- هنگامی‌که تو را با نیروی خرد و اندیشه ژرف جست‌وجو کردم و با دیده‌ی دل نگریستم دریافتم که تویی سرآغاز و سرانجام همه چیز- تویی سرچشمه خرد و اندیشه و تویی آفریننده راستی و پاکی و تویی داور نیک کردار مردمان جهان» (گاتاها، یسنای31، بند8).

از روی ستایش درست می‌توان به خدا رسید و به حقیقت دست یافت.

«چون از راه خلوص نیت و ستایش درست می‌توان به خدا که اصل راستی و پاک منشی است دست یافت» (گاتاها، یسنای28، بند11).

زرتشتیان به گاه نیایش، زندگی سرشار از آسایش و بهروزی را برای نیک‌اندیشان روزگار آرزو می‌کنند و خوشبختی دیگران را خواستار هستند. آفرینش همیشه با اهورامزدا و در اهورامزدا (واجب الوجود) بوده است و هستی انسان از دو بخش گیتوی (جسمی) و مینوی (روحی) پدید آمده است.

آنچه در بالا آمده است بخشی از نوشتاری‌ست با عنوان «بهره (میژده) هر کسی، پیامد کردار خود اوست»، به خامه‌ی موبد مهربان پولادی که در تازه‌ترین شماره‌ی امرداد چاپ شده است.

متن کامل این نوشتار را در رویه‌ی دوازدهم (زرتشت‌نامه) شماره‌ی 437 امرداد بخوانید.

شماره‌ی  437 هفته‌نامه‌ی امرداد (واپسین شماره‌ی هفته‌نامه در سال 1399 خورشیدی) به همراه «ویژه‌نامه‌ی نوروز » و «زرتشت‌نامه» از ‌‌دوشنبه هجدهم اسفندماه  1399 خورشیدی، در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های امرداد در دسترس خوانندگان  قرار گرفته است.

خوانندگان می‌توانند برای دسترسی به هفته‌نامه‌ی امرداد افزون‌بر نمایندگی‌ها و روزنامه‌فروشی‌ها از راه‌های زیر نیز بهره ببرند.

فروش اینترنتی هفته‌نامه‌ی امرداد شماره‌ی 437

اشتراک ایمیلی هفته‌نامه‌ی امرداد

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-07-03
امرداد