تارنمای خبری امرداد
چهره‌ی همس‌پت میدیم‌گاه نماد آفرینش انسان

پاسداشت آیین نیاکانی گهنبار به کوشش انجمن زرتشتيان واشنگتن

انجمن زرتشتيان ايالت واشنگتن (سياتل) واپسین گهنبار سال را به گونه‌ی مجازی برگزار كرد.
اوستاخوانی آیین گهنبار چهره‌ی همس‌پت میدیم‌گاه را موبديار جمشيد پوراسفندياری بر دوش داشت. این آیین یکشنبه 24 اسفندماه 1399 خورشیدی برابر با 14 مارس 2021 میلادی به‌جا آورده شد.

آیین گهنبار از جشن‌های سالیانه است که در شش هنگام یا شش چَهره و هر چهره به مدت پنج روز برگزار می‌شود. شش چهره‌ی گهنبار در باور زرتشتیان نماد آفرینش جهان و هستی از سوی پروردگار در شش گام است. زرتشتیان با برگزاری آیین واج‌یشت پیش از آغاز هر چهره‌ به پیشواز گهنبار می‌روند. گهنبار چهره‌ی همس‌پت میدیم‌گاه، گام ششم، آفرینش آدمی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید