لوگو امرداد
گزارش تصویری؛

پنجمین دوره جام ایراندخت به پایان رسید

آیین پایانی پنجمین دوره از پیکارهای فوتسال بانوان جام ایراندخت پس از برگزاری واپسین بازی‌ها به پایان رسید.

در این جام ورزشی تیم سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد به جایگاه نخست، تیم آناهید به جایگاه دوم، تیم ایران‌شید به جایگاه سوم و تیم باشگاه اردشیر همتی کرمان نیز به جایگاه چهارم این پیکارها رسید.

آیین پایانی این پیکارها نیز با خواندن بندهایی از گات‌ها آغاز شد و در ادامه سهراب نمیرانیان، فرنشین(:رییس) انجمن نصرت‌آباد از همه‌ی سازمان‌ها هم‌چون سازمان و باشگاه جوانان زرتشتیان یزد، انجمن زرتشتیان یزد و بنیاد خیریه سیروس یگانگی سپاسداری کرد.

پایان‌بخش این هماورد نیز تقدیر از همه‌ی تیم‌ها و شرکت‌کنندگان و دادن پیشکش‌هایی به آنان بود. از داوران و بانوانی که بیش‌ترین گل را زده بودند نیز تقدیر شد.

فرتورهایی از آیین پایانی را در ادامه می‌بینید.

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

 

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

تقدیر از سازمان و باشگاه برای سالن

جام ایراندخت

جام ایراندخت

تقدیر از داوران پنجمین دوره‌ی پیکارهای جام ایراندخت

جام ایراندخت

تیم نخست، سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد

جام ایراندخت

هموندان(:اعضای) تیم آناهید که جایگاه دوم را به دست آوردند

جام ایراندخت

 ایران‌شید، جایگاه سوم پیکارها را از آنِ خود کرد

جام ایراندخت

تیم اردشیر همتی کرمان، تیم چهار پیکارها و تیم اخلاق

جام ایراندخت

 

جام ایراندخت

تقدیر از سرپرست ها

جام ایراندخت

فرتورها از سرور دهموبد است.

6744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیین پایانی پنجمین دوره از پیکارهای فوتسال بانوان جام ایراندخت پس از برگزاری واپسین بازی‌ها به پایان رسید.

در این جام ورزشی تیم سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد به جایگاه نخست، تیم آناهید به جایگاه دوم، تیم ایران‌شید به جایگاه سوم و تیم باشگاه اردشیر همتی کرمان نیز به جایگاه چهارم این پیکارها رسید.

آیین پایانی این پیکارها نیز با خواندن بندهایی از گات‌ها آغاز شد ودر ادامه سهراب نمیرانیان، فرنشین(:رییس) انجمن نصرت‌آباد از همه‌ی سازمان‌ها هم‌چون سازمان و باشگاه جوانان زرتشتیان یزد، انجمن زرتشتیان یزد و بنیاد خیریه سیروس یگانگی سپاسداری کرد.

در پایان نیز از همه‌ی تیم‌ها و شرکت‌کنندگان برتر این هماورد تقدیر شد و پیشکش‌هایی به آن‌ها داده شد. از داوران و بانوانی که بیش‌ترین گل را زده بودند نیز تقدیر شد.

فرتورهایی از آیین پایانی را در ادامه می‌بینید.