تارنمای خبری امرداد
همزمان با چهره میدیوزرم گاه

آیین گهنبارخوانی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان برخط برگزار می‌شود

آیین گهنبارخوانی چهره میدیوزرم گاه به خجستگی یازدهمین سالگرد برپایی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان و روز ملی خلیج فارس برخط برگزار می‌شود.

آفرینگان‌ گهنبار به نامگانه دهشمندان نیک‌اندیش موبد فریدون موبد بهمن زرتشتی، موبد مهربان موبد جمشید زرتشتی، مهربانو رستم بامسی‌پور (زرتشتی) و پریدخت فریدون زرتشتی خوانده می‌شود.

آیین گهنبار چهره میدیوزرم گاه، آدینه دهم اردیبهشت‌ماه 1400 خورشیدی برابر با خور ایزد و اردیبهشت‌ماه گاهشمار زرتشتی، ساعت ۱۷ به گونه مجازی، بدون حضور همکیشان، برگزار می‌شود.

این آیین از اینستاگرام رسانه‌های زرتشتی و اینستاگرام خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان به نشانی khfhz@ پخش زنده می‌شود.

ساختمان خانه‌ی فرهنگ‌وهنر زرتشتیان 11 سال پیش از سوی خانواده‌ی زرتشتی، برای بهره‌وری همکیشان به انجمن زرتشتیان تهران وقف شد.
گهنبار، آیین و جشنی است که از دیرباز در پهنه‌ی ایران فرهنگی، به‌پا داشته می‌شده، جشنی که نخستین بن‌پایه و مایه‌ی آن گردهم آمدن، هم‌افزایی، همازوری و شادی است. گهنبار میدیوزرم گاه یا میانه‌ی بهار، نخستین چهره از گهنبار است که در میان اردیبهشت (از روز خیر تا دی‌بمهر ایزد در گاهشمار زرتشتی) و به پاس آفرینش آسمان برگزار می‌شود. مجمر آتش و چراغ روغنی نماد این چهره در سفره‌ی گهنبار است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید