تارنمای خبری امرداد

همازوری زرتشتیان کرج با آیین واج‌یشت نخستین گهنبار سال

زرتشتیان کرج سپیده‌دم خور ایزد، با خواندن دورواج اوستای گهنبار، همازور با آیین واج‌یشت به پیشواز نخستین چهره از گهنبار سال می‌روند.

پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان کرج، برابر با آگاهی‌رسانی (وَچَر) انجمن موبدان تهران و با تاکید ستاد مدیریت مبارزه با کرونا بر پایه نیاز رعایت اصول بهداشتی و نبود گردهمایی در همه آیین‌ها، زرتشتیان کرج هم‌آوا با موبد گودرز ماوندی، سپیده‌دم روز خور ایزد و اردیبهشت امشاسپند برابر با آدینه 10 اردیبهشت‌ماه ساعت 5:30 بامداد در خانه خود با خواندن درون گهنبار در همازوری با آیین واج یشت به پیشواز گهنبار چَهره میدیوزرم گاه می‌روند. پس از دمیدن آفتاب، ساعت ۷ بامداد گهنبار میدیوزرم گاه را با نو کردن کشتی آغاز کرده و با خواندن اوستای۱- آفرینگان گاهنبار۲- آفرینگان دهمان۳-کرده سروش۴- همازور دهمان و برساد با آرزوی تندرستی و نیک فرجامی برای همگی بهدینان و نیَکان و وهان ایران و هفت کشور زمین به خشنودی اهورامزدا تحویل داده و آرزوی دیرزیوی، درست زیوی، شادزیوی و به کامه زیوی برای همگان را از اورمزد توانا خواستار می‌شوند. همکیشان نیز می‌توانند در خانه خود همازور شده و کمینه یکی از اوستاهای نامبرده را هم آوا بخوانند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید