تارنمای خبری امرداد

نخستین تقویم رومیزی ساخت انسان

نخستین تقویم رومیزی ساخت انساناین تقویم مخروطی شکل که شش سانتی‏متر ارتفاع دارد، گوشه‌ای از دانش توسعه یافته‏‌ی ایرانیان عصر پیش‏‌ایلامی را نشان می‌دهد. قدمت ‌این تقویم گلی به هزاره‏‌ی سوم ‍پیش از میلاد برمی‏‌گردد.

از کشفیات شوش بوده که هم اکنون در موزه‏‌ی فرانسه نگهداری می‌‏شود. بر روی مخروط دوردیف نوشته وجود دارد در قسمت بیرونی، به ترتیب از شماره 1 تا 12 نام اختصاری و اختصاصی ماه‌های سال و در مرکز تصویر از شماره‏‌ی 1 تا 7 روزهای هفته حک شده‌‏اند.

ترتیب و نحوه‏‌ی نام‌گذاری ماه‌های سال و روزهای هفته، برپایه قوانین حقوقی مربوط به کشاورزی پیش ایلامی، عناصر ملکولی زبان فارسی کهن، قانون تقدم و تاخر حروف یا قانون کهن و اولوهیت تثلیثی پیش ایلامی استوار است.

اسامی ماه‌های سال عبارتند از:

1-(هَدوکَنَش) یا (فروردین) یا (MARCH) که همه به یک معنی هستند. در این تقویم با علامت (کَس) یعنی فرد آماده‏‌ی کشاورزی نمودن نگاشته شده است. ماه فروردین برای انتخاب افراد صلاحیت‌دار، جشن‌های شکرگزاری وآمادگی برای برداشت محصول است.

2-(تورمار) یا (اَردیبهشت) یا (APRIL) که ماه برداشت محصول مزارع جو در معابد است. با علامت (آیَ).

3-(سَکورآی‏سیش) یا (خرداد) یا (MAY) که ماه دروی مزارع عادی است. با علامت (لی).

4-(کَرَم پَداش) یا (تیر) یا (JUNE) که ماه تقسیم محصولات به دست آمده و جور کردن مایحتاج اهالی است. با علامت (جی).

5-(تورنَب سیش) یا (امرداد) این ماه در سال هشتم میلادی به نام سردار رومی جولیوس سزار ( JULY) نامیده شد که در این مورد بحث‌های زیادی وجود دارد. این ماه برای بخشش بوده و با علامت اختصاری و اختصاصی (لی).

6-(کارباشی) یا (شهریور) این ماه هم درسال هشتم میلادی بنام سردار رومی (AUGUST) برای لاتین‌ها نام‏گذاری شده این ماه برای پاشیدن دانه‌های جو است. با علامت (جی) یا جوز کردن بذر برای کاشتن.

7-(بَگی آتیشن) یا (مهر) یا (SEPTOMBER) که هم معنی هستند. ماه پیگیری امور و رسیدگی به مزارع است. با علامت (مَما).

8-(مَکَ سَنَش) یا (آبان) یا (OCTOBER) که همه به یک مفهومند. ماه نگهداری مزارع، احداث سیل بندها و نیایش از درگاه خداست. با علامت (حال).

9-(هَشی تیش) یا (آذر) یا (NOVEMBER) که ماه ترتیب مزارع خادمان معابد است. با علامت (آک) یا آماده سازی برای بهره‌وری.

10-(هَنامَکَش) یا (دی) (DECEMBER) که همه به یک مفهومند. با علامت (آی) که ماه  بذرافشانی مزارع است.

11-(سَمَ آی مَش) یا ( بهمن) (Janvary) که ماه امید است یا (ک) با مظهر کشاورزی کردن.

12-(مَ آیَ کَنَش) یا (اسفند) (February) که همه دارای عنصر ملکولی زبان فارسی کهن هستند. كه ماه برای ذخیره‌سازی است. با علامت (ن) که معنی آن در سلسله نام‌گذاری ماه‌های سال می‌شود؛ دادن موهبات خدادادی .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.