لوگو امرداد
کانون ایرانشهر در نشست اینستاگرامی بررسی می‌کند:

دین هخامنشیان برپایه‌ی شواهد تاریخی و باستان‌شناسی

neshast1نشست اینستاگرامی «دین هخامنشیان برپایه‌ی شواهد تاریخی و باستان‌شناسی» از سوی کانون ایرانشهر با همکاری گروه زشن، موسسه‌ی گلونی و هفته‌نامه‌ی امرداد، چهارشنبه نهم تیرماه 1400 خورشیدی، ساعت 20:30 در صفحه‌ی اینستاگرام کانون ایرانشهر برگزار می‌شود.

در نشست اینستاگرامی «دین هخامنشیان؛ بر پایه شواهد تاریخی و باستان شناسی» مقدمات و منابع در دسترس برای پرداختن به دین در روزگار هخامنشیان و نیز شواهد موجود برای شناخت دین در آن روزگار بررسی خواهد شد.

این نشست در دو بخش شواهد تاریخی با حضور یزدان صفایی، دانشجوی دکتری مرکز ایرانشناسی مدرسه‌ی مطالعات عالی پاریس (سوربن سابق) و شواهد باستان‌شناسی با حضور فرزاد عابدی، دانشجوی دکتری باستانشناسی دوره تاریخی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

یزدان صفایی با بررسی متون یونانی، کتیبه‌های شاهان هخامنشی و اسناد مدارک به‌دست آمده از باروی تخت‌جمشید و دیگر مناطق شاهنشاهی هخامنشی به بررسی کیفیت و چیستی دین هخامنشیان و بازتاب آن در این مدارک پرداخته و برپایه‌ی شواهد موجود، به این مساله خواهد پرداخت که آیا هخامنشیان را می‌بایست دارای یک نظام چند خدایی دانست یا اینکه آنان از باورمندان به آیین زرتشت بودند.

فرزاد عابدی نیز با بررسی شواهد باستان‌شناسی همچون نقش‌نگاره‌های برجای مانده از روزگار هخامنشی، شواهد مربوط به وجود برخی نیایش‌گاه‌ها و اماکن مذهبی در گستره قلمرو هخامنشیان و نیز شواهد هنری و فرهنگی و شیوه‌ی تدفین، به مساله بالا پرداخته و بیان خواهد داشت که برپایه‌ی این شواهد و داده‌های موجود، آیا می‌توان قایل به آشنایی هخامنشیان با آموزه‌ها و اندیشه‌های زرتشتی شد؟ یا خیر.

دبیر این نشست علیرضا خزایی، دانشجوی تاریخ دانشگاه تهران است.

نشست یادشده با آرمان یک بررسی علمی برپایه‌ی داده‌های موجود و به‌دست آمده تا این زمان برگزار خواهد شد و آرمان آن زدودن کلیشه‌های موجود و ساده‌انگارانه درباره‌ی معتقدات دینی هخامنشیان است. شاهنشاهی که بیش از دو سده بر پهنه‌ی گسترده‌ای از جهان روزگار خود حکمرانی کرده است و تاثیرات به‌سزایی از خویش بر بنیادهای فرهنگی، تاریخی، مذهبی، هویتی و تمدنی شرق نزدیک (خاورمیانه) و سایر نقاط جهان گذارده است.

نشست اینستاگرامی «دین هخامنشیان؛ بر پایه شواهد تاریخی و باستان شناسی» در نشانی زیر برگزار می‌شود:

Iranshahr.atu

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

2 پاسخ

 1. با سه پَند♤
  به دیدِ مَن هَخامَنِشیان با پادِشاهان اَش که کوروش ، کامبیز( کَمبوجیه) ، بَردیا بودَند به ایزَدان یا چَندتا یا خُدایان پَرَستی باوَر داشتَند .
  با به پادِشاهی رِسیدَنِ داریوشِ یِکَم که بایَد نامِ دودمان را ویشتاسپیان یا گُشتاسپیان نامید، نَه هَخامَنِشیان، یِکتاپَرَستی باوَرِ کِشوَرداران گَشت.
  سِپَس با تازِشِ تازَندِگانِ یونانی وَ اَسکانیان یا اَشکانیان که هَمان سَکاییان اَند دوباره چَندتاپَرَستی رَواک می یابَد . با بَراُفتادَن آنان وَ با آمَدَنِ ساسانیان دوباره یِکتاپَرَستی دینِ آیینی می گَردَد. چِنان چه دَر داستان هایِ شاهنامه هَم این دو دین یا باوَر را می بینیم : خاندانِ رُستَم که هَمان سَکاییان اَند خُدایان پَرَست وَ خاندانِ اِسفَندیار که یِکتاپَرَست بودَند. این دو باوَر هَنوز هَم دُنباله دارَد چَنان چه ایزَدان پَرَستان دَر چِهرِ نُوین شان هَمان پولورالیست ها یا پُرتاگِرایان یا ( تَکَثُریون) اَند وَ یِکتاپَرَستان که دَر دیسِ دین هایِ زَرتُشتیگانی ، یَهودیَّت ، مَسیحیَّت ، اِسلام به خُدایِ یِگانه باوَر دارَند.
  با راستی♡

 2. با دُرود
  اَندیشه ای دَر باره یِ نامِ سه دودمانِ ایرانی:
  تیره ای که به نام آریایی دَر ایران پُرآوازه شُدَند سَکه یا سَکا نام داشتَند که دَر دَشت هایِ روسان یا روسیه یِ اِمروزی میانِ آسیا وَ اُروپا می زیستَند وَ اَز آن جا به باختَر،خاوَر وَ نیمروز کوچیدَند.
  اَز آن میان چَهار ویس(طایفه یا قومِ) به نام هایِ پارس ،پارت،ماد وَ پارش(پَرتُوا،پَرتو،پَرشتو،پَشتو) خوانده شُده اَند.
  پارسی را اَز زَبان هایِ هاتوم وَ هِندی را ساتوم می دانَند به این مینه(مَعنی) که وات هایِ س دَر هِندی به پارسی ه لَفزیده(تَلَفُظّ) می شَوَند:
  آسورا ~ اَهورا ؛ سِند ~ هِند
  هَخا دَر هَخامَن می تَوانَد سَکامَن باشَد یَنی مَردِ سَکایی.
  اَرَشک هَم آرسَک مینه دارَد ، آر نامِ کُهَنِ خورشید اَست که سِپَس تَر : ایر وَ هیر وَ اَر دَر اَرمَن گَشته بِدین رَژ(تَرتیب) آرسَک : سَکی اَست که آر ،ایر، خورشید ، نیر/نور یا مِهر را می پَرَستَد.
  ساسان می بایِستی سَکاسان بوده باشَد یَنی فَرزَندِ سَک که هَم ریشه با نام تیره وَ وُلس(folk)اُروپاییِ saxson دَر خاوَرِ آلمان وَ تیره یِ آنگِلوساکسون دَر باختَر اُروپاست.
  با این نام پَژوهی دانِسته وَ روشَن می گَردَد که نامِ این سه تیره چه خاستگاه وَ مینه ای دارَد وَ اَز روی نام وَ زیست بوم شان می تَوان به باوَرهای شان پِی بُرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-01-25