لوگو امرداد

مجمع همگانی انجمن زرتشتیان اونتاریو برگزار شد

WhatsApp Image 2021 07 29 at 10.15.13 1انجمن زرتشتیان اونتاریو برای دومین سال پیاپی مجمع همگانی خود را به شیوه‌ی برخط (آنلاین) برگزار کرد.

این گردهمایی در روز یکشنبه 27 تیرماه 1400 خورشیدی برابر با 18 جولای 2021 از ساعت 11 بامداد برگزار شد. از یک ماه پیش به هریک از اعضایی که حق عضویت خود را پرداخت کرده بودند زمان و ساعت مجمع آگاهی‌رسانی شده بود و پس از آن در ایملی به این اعضا پیوندی برای پیوست به گردهمایی از راه زوم فرستاده شده بود تا در روز  گردهمایی از آن استفاده کنند. این پیوند مختص به آن عضو بود و فرد دیگری امکان استفاده از آن را نداشت.
به همین ترتیب از یک ماه پیش، به اعضایی که حق عضویت خود را پرداخت کرده بودند، مجموعه ایی شامل آگهی زمان و ساعت برگزاری مجمع همگانی، دستورجلسه، گزارش مجمع همگانی سال گذشته، گزارش هیات مدیره، مشخصات کاندیداهای هر سمت، فرم وکالت دادن به اعضای دیگر و گزارش مالی سال گذشته از طریق پست ارسال شده بود. گزارش مالی سال گذشته توسط خزانه‌دار انجمن تهیه و  از سوی یک حسابرس خبره مستقل بازرسی شده بود.
هر عضو باید از راه ایملی که دریافت کرده بود و پیوندی که اختصاصی برای او بود به مجمع همگانی وارد می‌شد و به این ترتیب با نام و مشخصات کامل در نشست حضور داشت. یک گروه از داوطلبان مستقل از هیات مدیره در آن روز وظیفه شمارش آرا و نظم نشست را بر دوش داشتند و تعداد ده نفر از اعضای هیات مدیره نیز در  تالار «درمهر گیو» با رعایت فاصله و داشتن ماسک در تمام زمان برگزاری نشست حضور داشتند.
مجمع همگانی با خواندن اوستا از سوی موبد آغاز شد و سپس رییس هیات مدیره از داوطلبان خواست تا در صورت به حد نصاب رسیدن؛ نشست را رسمی اعلام کنند. با توجه به این که براساس اساسنامه به حد نصاب رسیدن مجمع زمانی است که تعداد حداقل پنجاه نفر از اعضا حضور داشته باشند و تعداد حاضران شصت و چهار نفر بود، نشست رسمی اعلام شد. در ابتدای نشست سیستم صدا و نیز یادداشت و نیز سیستم رای‌گیری نیز امتحان شد تا از درست کار کردن آن مطمین باشند. براساس دستورجلسه‌ایی که برای همه فرستاده شده بود، ابتدا از حاظران خواسته شد که درصورتی که درباره دستورجلسه موضوعی وجود دارد مطرح شود و سپس رای‌گیری برای تایید دستورجلسه انجام شد.
براساس موضوع دوم دستورجلسه، گزارش سال قبل مجمع همگانی نیز که کپی آن برای اعضا فرستاده شده بود، مورد گفت‌وگو قرار گرفت و پس از آن رای‌گیری درباره تایید آن انجام شد. این گزارش شامل تمامی نظرهای مخالف یا موافق در مورد هر دستورجلسه سال گذشته، تعداد موافق و موافقان در هر رای‌گیری و پیشنهادها بود.
سومین بخش دستورجلسه، گزارش سال گذشته هیات مدیره بود. در این گزارش انجمن مجموعه‌ایی از فعالیت‌های مختلف خود را گزارش کرده بود که شامل دگرگونی ساختار تارنمای انجمن، بهتر شدن سیستم‌های مجازی انجمن برای پرداخت حق عضویت، خرید بلیت و کمک‌های به انجمن به گونه‌ی آنلاین، تعمیرات و دگرگونی‌های در درمهر و برگزاری برنامه‌ها به شیوه‌ی مجازی بود. پس از آن از اعضای حاضر خواسته شد که چنانچه گفتگویی دارند مطرح شود و در نهایت در مورد تایید یا رد این گزارش رای‌گیری شد.
چهارمین بخش دستورجلسه شامل بررسی و گفت‌وگو درباره گزارش مالی سال گذشته انجمن بود که در این رابطه نیز ابتدا اعضا پرسش‌های خود را مطرح کردن و سپس خزانه‌دار یا اعضای دیگر انجمن پاسخ گفتند و همه پرسش‌ها و پاسخ‌ها یا پیشنهادها در صورت‌جلسه یادداشت شد. در پایان نیز برای تایید یا رد گزارش مالی که به تایید حسابدار نیز رسیده بود رای‌گیری شد.
پنجمین بخش دستورجلسه به انتخاب حسابدار خبره مستقل از انجمن برای حسابرسی گزارش مالی سال آینده اختصاص داشت که حسابدار پیشنهادی مورد رای‌گیری قرار گرفت.
و در بخش پایانی نیز اعضای جدید برای سِمَت‌هایی از هیات مدیره که دوره دو ساله آنها تمام شده بود و برای هر سمت فردی کاندید شده بود، انتخاب شدند.
محل انجمن زرتشتیان انتاریو که در «درمهر گیو » است در یک‌سال گذشته به طور کامل بسته بود و تمامی برنامه‌های جشن‌ها و  آیین‌ها را به شیوه‌ی مجازی برگزار کرد. در این سال هیات مدیره تلاش کرد که از راه ایمل و تلفن یا پیام با اعضای خود در تماس باشد و سیستم‌های تارنمای انجمن را بهبود بخشد. در بخش بعدی این نوشته تلاش خواهد شد که گزارشی از برنامه‌های برگزار شده، ارایه شود.

 

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-03-08