تارنمای خبری امرداد
مرور رده

اندیشه

در امرداد شماره 434 چاپ شده است

تابناکی جمشيد از فرهمندی اوست

این نوشته بر آن است که از دیدگاه‌هایی گوناگون به جایگاه استوره‌ای جمشید و ویژگی‌های آن بپردازد. با این رویکرد که بتوان…
در امرداد شماره 433 چاپ شده است

دو بال سیمرغ

این نوشتار کوتاه می‌کوشد برای رویارویی با دسته‌ای از بزرگ‌ترین تهدیدهای تمدنی‌مان در پیوند با جنگ قره‌باغ/آرتساخ در…
در امرداد شماره 431 چاپ شده است

جایگاه زن از نگاه ارستو

در پژوهش‌های نوین، جُستار «زن» یکی از برجسته‌ترین جستارها در دانش‌های گوناگون علوم انسانی است. در این نوشتار می‌کوشیم با…