لوگو امرداد

ارباب کیخسرو شاهرخ

بی‌گمان همه‌ی ما با شنیدن نام کتابخانه‌ی مجلس به یاد ارباب کیخسرو شاهرخ خواهیم افتاد. ارباب کیخسرو شاهرخ نماینده‌ی زر...

آیین گهنبار چهره میدیوشهم‌گاه به یاد ارباب کیخسرو شاهرخ و بزرگمردان هازمان زرتشتی و نیک‌اندیشان دبیرستان فیرزوبهرام ب...

آیین گهنبار از بهره‌‌‌‌‌‌‌‌ی دهشمندان در دبیرستان فیروزبهرام

آیین گهنبار چهره میدیوشهم‌گاه به یاد ارباب کیخسرو شاهرخ و همه‌ی بزرگمردان هازمان زرتشتی و نیک‌اندیشان دبیرستان فیرزوب...

دبیرستان فیروزبهرام برگزار می‌کند

دبیرستان ماندگار و هنرستان فیروزبهرام 9 تیرماه گهنباری را به یاد ارباب کیخسرو شاهرخ و همه‌ی بزرگمردان هازمان زرتشتی و...

همسفران سفرنویس به یاد زادروز ارباب کیخسرو شاهرخ، در قالب بازدیدی از آرامگاه قصرفیروزه زرتشتیان تهران، یاد نام‌آوران ...

امروز آبان‌ ایزد دهمین روز گاهشماری زرتشتی برابر با 7 تیرماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز آبان ایزد، 10 تیرماه سال 3759 زرتشتی، دوشنبه هفتم تیرماه 1400 خورشیدی، 28 ژوئن 2021 میلادی کیخس...

به همراه حضور در دبیرستان ماندگار فیروزبهرام

گردشگران «سفرنویس» به مناسبت زادروز ارباب کیخسرو شاهرخ پس از بازدید از آرامگاه زرتشتیان با حضور در دبیرستان ماندگار ف...

آیین گهنبار از بهره‌ی نام نیک دهشمندان

آیین گهنبار چهره میدیوشهیم‌گاه به یاد ارباب کیخسرو شاهرخ و همه بزرگمردان هازمان زرتشتی و نیک‌اندیشان دبیرستان از اینس...

ارباب کیخسرو پور شاهرخ اسکندر، پور گشتاسب بهمن، از شخصیت‌های مهم زرتشتی فردی که در صف آزادی‌خواهان قرار گرفت. بنابه ن...

یاد ارباب کیخسرو شاهرخ و بزرگمردان هازمان زرتشتی در دبیرستان و هنرستان فیروزبهرام با برگزاری آیین گهنبار چهره‌ی ...

بارگذاری نوشتار بیشتر