تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

ارگ های تاریخی ایران

ارگ‌ها و دژهای تاریخی ایران (23)

قلعه جمشیدی؛ پناهگاهی بی‌گزند

دژهای تاریخی آغاز و انجامی دارند. زمانی شکوه و بلندای آن‌ها چشم‌ها را خیره می‌کند و زمانی دیگر روبه ویرانی می‌گذارند و…