لوگو امرداد

امام جمعه اصفهان

امام جمعه‌ی اصفهان:

آیت‌الله یوسف طباطبایی‌نژاد امام جمعه‌ی اصفهان که در نماز جمعه‌ی 23 مهرماه 1395 خورشیدی اصفهان، ز...

اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس، در اعتراض به سخنان آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، امام...

امام جمعه‌ی اصفهان، در خطبه‌های نماز جمعه‌ی اصفهان در ۲۳ مهرماه، زرتشتیان را مردمانی دانست که به دو خد...

بارگذاری نوشتار بیشتر