لوگو امرداد

انتشارات برسم

انتشارات بَرسَم و هیرمبا، امسال هم در یک غرفه در کنار هم میزبان کتاب‌دوستان خواهند بود. سی‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المل...

از تازه‌های نشر برسم

کتاب اَهوُنَوَیتی گاثا، سروده‌های زرتشت اِسپیتَمان برگردان از اوستایی به فارسی، با پژوهش و گردآوری موبد دکتر اردشیر ب...

به کوشش نشر «بَرسَم» :

کتاب «پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان» نوشتاری از موبد دکتر اردشیر خورشیدیان (فرنشین انجمن موبدان تهر...

بارگذاری نوشتار بیشتر