لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، در پیامی درگذشت پژوهنده‌ی نواندیش، موبد کورش نیکنام را آرامش‌باد گفت. پیام آ...

با هماهنگی انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران، آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار میانه بهار  پسین آدینه 14 اردیبهشت‌ماه ب...

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار پایان سال به نامگانه‌ی هماروانان در انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران برگزار شد. انجمن ...

امسال نیز به مانند سال‌های گذشته، انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، با هماهنگی انجمن زرتشتیان تهران  آیین ادای ا...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، مزار جان‌باختگان زرتشتی آرامگاه قصر فیروزه را گل‌باران می‌کند. این آیین به‌روز...

گزارش تصویری از مجمع همگانی

مجمع همگانی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران با انتخاب هیات‌بازرسان همراه بود. مجمع همگانی ...

هيات‌مديره انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران با درج آگهی در روزنامه اطلاعات از برگزاری مجمع‌همگانی عادی ساليانه‌ی...

هیات‌رییسه گردش سیزدهم انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران با برگزاری انتخابات داخلی برگزیده شد. با تایید وزارت کشو...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران آیین گهنبار چهره میدیاریم گاه را همراه با سپاسداری از نودانشجویان برگزار کرد. آ...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، همزمان با برگزاری آیین گهنبار میدیاریم‌گاه از نودانشجویان هموند این انجمن سپاس...

بارگذاری نوشتار بیشتر