لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان واشنگتن

انجمن زرتشتیان واشنگتن دی سی (ZAMWI) جشن سده، جشن بزرگداشت پیدایش آتش را همراه با موسیقی، شاهنامه‌خوانی و دیگر برنامه...

چهره‌ی همس‌پت میدیم‌گاه نماد آفرینش انسان

انجمن زرتشتيان ايالت واشنگتن (سياتل) واپسین گهنبار سال را به گونه‌ی مجازی برگزار كرد. اوستاخوانی آیین گهنبار چهره‌ی ه...

به کوشش انجمن زرتشتیان واشنگتن

انجمن زرتشتیان ایالت واشنگتن (سیاتل) جشن خوشحالی را شنبه یکم تیرماه 1398 خورشیدی برابر با ٢٢ ژوئن 2019 میلادی در شهر ...

بارگذاری نوشتار بیشتر