تارنمای خبری امرداد
به کوشش انجمن زرتشتیان واشنگتن

جشن سپاسداری در سیاتل آمریکا

انجمن زرتشتیان ایالت واشنگتن (سیاتل) جشن خوشحالی را شنبه یکم تیرماه 1398 خورشیدی برابر با ٢٢ ژوئن 2019 میلادی در شهر كركلند برگزار كرد.

اوستاخوانی این آیین را موبدیار جمشید پوراسفندیار بر دوش داشت. در پایان جشن سپاسداری، گروهی از کودکان اوستای بایسته‌ی «یتا اَهو» را هم آوا شدند.

جشن خوشحالی را برای سپاسگزاری به پاس داشته‌ها در ٣ آفرینگان دادار اورمزد، دهمان و سروش ودرود به روان درگذشتگان، بزرگان و هفت امشاسپندان می‌خوانند.

اوستاخوانی این آیین را موبدیار جمشید پوراسفندیار بر دوش داشت

اوستاخوانی این آیین را موبدیار جمشید پوراسفندیار بر دوش داشت

جشن خوشحالی  شنبه یکم تیرماه 1398 خورشیدی در کرکلند ایالت سیاتل واشنگتن برگزار شد

جشن خوشحالی  شنبه یکم تیرماه 1398 خورشیدی در کرکلند ایالت سیاتل واشنگتن برگزار شد

گروهی از کودکان اوستای یتا اهو را هم آوا شدند

گروهی از کودکان اوستای یتا اهو را هم آوا شدند

لُرک آجیل آیینی آمیخته با بیش از هفت خشکبار است

لُرک آجیل آیینی آمیخته با بیش از هفت خشکبار است

فرتور از آتوسا مندگاری است.

0256

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید