لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان کوچه بیوک

انجمن زرتشتیان کوچه‌بیوک آیین باستانی سده را با افروختن آتش ورجاوند دهم بهمن‌ماه برگزار کرد. این آیین از ساعت 16:30 ...

نیایشگاه پیر نارکی برای میزبانی از زرتشتیان در روزهای 12 تا 16 امردادماه، آماده‌سازی شد. بهروز جراح، فرنشین انجمن زر...

نشست هم‌اندیشی جوانان زرتشتی آدینه۲۱ امرداد ۱۴۰۱ برابر با ارد ایزد و امرداد ماه ۳۷۶۰ زرتشتی از سوی انجمن زرتشتیان یزد...

هموندان هیات رییسه انجمن زرتشتیان کوچه بیوک یزد آدینه 28 خورداد ماه 1401 برگزیده شدند. هموندان گردش 22 انجمن زرتشتیان...

با برگزاری انتخابات و مشارکت 120 تن از همکیشان، هیات‌مدیره‌ی گردش 22 انجمن زرتشتیان کوچه‌بیوک گزینش شد. بیست‌ودومین د...

هیات نظارت بر انتخابات انجمن زرتشتیان کوچه بیوک با انتشار اسامی نامزدهای گردش جدید از برگزاری انتخابات در روز ۱۸ خورد...

آیین گهنبارخوانی و کهن آیین شاباش به خجستگی زادروز اشو زرتشت با هماهنگی انجمن زرتشتیان کوچه بیوک یزد برگزار شد. آیین ...

کهن آیین آتش بام به کوشش زرتشتیان کوچه بیوک در آتشکده این محله زرتشتی‌نشین یزد برگزار شد. به گزارش انجمن زرتشتیان کوچ...

با برگزاری مجمع همگانی عادی در نوبت اول، هیات نظارت بر انتخابات گردش 21 انجمن زرتشتیان کوچه بیوک یزد و هیات بازرسان گ...

نوبت اول مجمع همگانی عادی به‌طور فوق‌العاده انجمن زرتشتیان کوچه بیوک، ۲۰ اسفندماه برگزار می‌شود. پیرو آگاهی‌رسانی انج...

بارگذاری نوشتار بیشتر