لوگو امرداد

ایرانشهر

تمدن ایرانشهری در ایران و جای‌جای جهان ۳

جام طلای حسنلو از ارزشمندترین آثار باستانی ایران است که در پیِ کاوش‌های رابرت اچ. دایسون* در تپه حسنلوی نقده در سال ۱...

از سوی شهرداری منطقه سه

تابلو مخدوش‌شده‌ی پنجشیر در خیابان دکتر مصدق (نفت پیشین) از سوی شهرداری تعویض و جایگزین  شد. چند روز پیش انتشار عکسی ...

تمدن ایرانشهری در جای‌جای جهان 1

پیداست که گستره‌ی تاریخی و فرهنگی ایران گسترده‌تر از مرزهای سیاسی امروزی است و گاه بخشی از فرهنگ ایران مانند نوروز بخ...

سخنی با شیر دره‌ی هزاران شیر

روی سخن ما با توست. سخن من و همه‌ی آنانی که همچون من می‌اندیشند! آنگاه که با اسیران طالبان سخن می‌گویی، بزرگورانه و م...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد