تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

ایرانشهر

سخنی با شیر دره‌ی هزاران شیر

دل‌هایمان با توست

روی سخن ما با توست. سخن من و همه‌ی آنانی که همچون من می‌اندیشند! آنگاه که با اسیران طالبان سخن می‌گویی، بزرگورانه و…