لوگو امرداد

جام جان باختگان

چهل‌ویکمین دوره جام جان‌باختگان زرتشتی از سوی کانون دانشجویان زرتشتی برگزار خواهد شد. بر پایه آگاهی‌رسانی کمیته برگزا...

کانون دانشجویان زرتشتی چهل‌ویکمین جام جانباختگان را برگزار خواهد کرد. هموندان کانون دانشجویان زرتشتی، به پاس گرامیداش...

کارگروه برگزاری چهل‌اُمین دوره‌ی پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان از تمدید زمان نام‌نویسی در مسابقات داژبال تا پنجم امر...

زمان نام‌نویسی در چهلمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان تا آدینه ۳۰ تیرماه تمدید شد. پیرو آگاهی‌رسانی کانون دانش...

کانون دانشجویان زرتشتی از همکیشان علاقه‌مند برای تبلیغ حرفه‌ی خود و جذب نیروی کار در چهلمین دوره پیکارهای ورزشی جام ج...

رقابت‌های دوچرخه‌سواری به‌عنوان یکی از رشته‌های انفرادی و به یادبود روانشاد مهیار فرزانه، ملی‌پوش دوچرخه‌سواری نوجوان...

آگاهی‌رسانی کانون دانشجویان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی از برگزاری دوره‌ی داوری درجه سه رشته تنیس روی‌میز در راستای چهلمین پیکارهای ورزشی جام جان‌باخت...

تحلیلی بر جام 38

 نزدیک به دو هفته از پایان پیکارهای والیبال جام جانباختگان سپری شده است، به رسم هم ساله نگاهی بر رشته‌ی وال...

آیین پایانی سی‌وهشتمین دوره‌ی پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان با معرفی برترین‌های رشته‌های گو...

جام 38 به پایان رسید

 آیین پایانی سی‌وهشتمین دوره‌ی پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان با معرفی برترین‌های رشته‌...

بارگذاری نوشتار بیشتر