لوگو امرداد

جام رستم

تیم شادروان روح‌انگیز امیرانی با دریافت تک امتیاز بازی پایانی خود توانست به مقام قهرمانی پانزدهمین دوره جام رستم...

پانزدهمین دوره پیکارهای فوتبال

 هفته‌ی هفتم، هفته‌ی پایانی پانزدهمین دوره‌ی پیکارهای مینی فوتبال جام رستم با برگزاری سه دیدار در...

پانزدهمین دوره‌ی پیکارهای مینی فوتبال جام رستم (به یاد شادروان رستم اخوی‌جو) ششمین هفته‌ی خود را با ان...

پانزدهمین دوره پیکارهای فوتبال

بازی‌های به جا مانده از هفته‌ی چهارم پانزدهمین دوره‌ی پیکارهای مینی فوتبال جام رستم با برگزاری سه دیدا...

پانزدهمین دوره‌ی پیکارهای مینی فوتبال جام رستم (به یاد شادروان رستم اخوی‌جو) ششمین هفته‌ی خود را با اد...

پانزدهمین دوره پیکارهای فوتبال

 هفته‌ی ششم پانزدهمین دوره‌ی پیکارهای مینی فوتبال جام رستم با برگزاری سه دیدار در رده‌ی بزرگسالان...

گزارش تصویری از

پانزدهمین دوره‌ی پیکارهای مینی فوتبال جام رستم (به یاد شادروان رستم اخوی‌جو) پنجمین هفته‌ی خود را با س...

پانزدهمین دوره پیکارهای فوتبال

هفته‌ی پنجم پانزدهمین دوره‌ی پیکارهای مینی فوتبال جام رستم با برگزاری سه دیدار در رده‌ی بزرگسالان ...

پانزدهمین دوره پیکارهای فوتبال

هفته‌ی سوم پانزدهمین دوره‌ی پیکارهای مینی فوتبال جام رستم با برگزاری سه دیدار در رده‌ی بزرگسالان ...

گزارش تصویری

پانزدهمین دوره‌ی پیکارهای مینی فوتبال جام رستم (به یاد شادروان رستم اخوی‌جو) دومین هفته‌ی خود را در زم...

بارگذاری نوشتار بیشتر