لوگو امرداد

جانسپاران زرتشتی

انجمن زرتشتیان یزد از برگزاری آیین بزرگداشت جانسپار میهن زنده‌یاد رستم آذرباد در آرامگاه زرتشتیان خبر داد.  آیین بزرگ...

آیین میهمانی لاله‌ها، برای پاسداشت فداکاری‌هایی جانسپاران راه ایران‌زمین با باشندگی زرتشتیان در  آرامگاه ارامنه تهران...

هم‌زمان با يادواره بیست‌وچهار هزار شهيد پايتخت، به کوشش فرانک نمیرانیان نمايشگاهی از فرتورهای جانسپاران زرتشتی در دبي...

آرامستان ارامنه‌ی تهران در چهاردهمین آیین میهمانی لاله‌ها  به یاد جانسپاران ادیان توحیدی گلباران شد. آیین گلباران مزا...

بارگذاری نوشتار بیشتر