لوگو امرداد

جشن آذرگان

103 سال پیش همزمان با سپندینه جشن آذرگان آتش آتشکده‌ی تهران به تخت نشست. درود و ستایش و نیایش باد بر تو ای آذر آفریده...

به مناسبت سوم آذرماه فرخنده جشن سپند آذرگان

 آتش نماد راستی است؛ تنها آتش است كه پلیدی را به خود راه نمی‌دهد و همواره به بالا سر می‌ساید، خود می&z...

آدینه سوم آذرماه ۱۳۹۶ به خجستگی جشن آذرگان گهنبارخوانی در درِمهر گوهر و مهربان برگزار شد. این گهنبارخوانی به تندرستی ...

فروغ، نور و روشنایى که نمادی از نور و روشنایى دنیای راستین اهورایی و مینوی است، در شادابی روان و دل آدمی، اثرى بس شگر...

زرتشتیان کرمان به خجستگی جشن آذرگان در آتشکده‌ی این شهر گردهم می‌آیند. انجمن زرتشتیان کرمان جشن آذرگان را آ...

فرنشین انجمن موبدان در جشن آذرگان:

موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان ایران در جشن آذرگان که سوم آذرماه 1395 خورشیدی در آتشکده‌ی تهران برپا ...

کودکان مهدکودک یسنا جشن آذرگان را گرامی داشتند. کودکان مهدکودک یسنا در یزد چهارشنبه سوم آذرماه 135 خورشیدی به پیر مست...

زرتشتیان اصفهان نیز همانند دیگر همکیشان خود آذرگان را با نیایش و اوستاخوانی جشن گرفتند. درِمهر گوهر و مهربان اصفهان ا...

گزارش تصویری

انجمن موبدان ایران با همکاری انجمن زرتشتیان تهران و همکیشان چهارشنبه سوم آذرماه ۱۳۹۵ خورشیدی جشن آذرگان را برگزار کرد...

انجمن موبدان ایران با همکاری انجمن زرتشتیان تهران یکی از آیین‌های کهن نیاکان خود را جشن می‌گیرند. جشن آذرگا...

بارگذاری نوشتار بیشتر