لوگو امرداد

جشن دیگان

امروز خجسته جشن دیگان؛ 17 دی‌ماه خورشیدی

امروز فرخ روز  دی به‌دین ایزد از ماه دی سال 3758 زرتشتی، فرخنده جشن دیگان، چهارشنبه 17 دی‌ماه 1399 خورشیدی، ششم ژانوی...

خجسته آیین دیگان و بهمنگان، دو جشن ماهانه‌ به سالمه‌ی زرتشتی روز وهمن ایزد و بهمن‌ماه، در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان ب...

گزارش تصویری از

زرتشتیان اهرستان یزد، روز دی به‌ آذر از ماه دی، دومین جشن دیگان را گرامی داشتند. شماری از زرتشتیان اهرستان یکشنب...

جشن دیگان، انگیزه‌ی برپایی جشن‌ها

اشوزرتشت، جهان را بارور و شادی‌بخش، خرمی‌بخش و دوست‌داشتنی می‌خواند و به ما می‌نمایاند که هس...

خانه‌ی فرهنگ‌وهنر زرتشتیان جشن دیگان را برگزار می‌کند. برپایه‌ی آگهی منتشر شده از سوی خانه‌ی...

آرزوهای کودکان از خدا

«امرداد» همزمان با ماه دی و گرامی‌داشت جشن دیگان در فراخوانی از کودکان و دانش‌آموزان دعوت می&zw...

بارگذاری نوشتار بیشتر