لوگو امرداد

دبیرستان فیروزبهرام

دبیرستان و هنرستان ماندگار فیروز بهرام با گستراندن سفره هفت‌سین نوروزی به پیشواز سال نو و بهار رفت.  به خجستگی نوروز ...

آیین بزرگداشت درگذشت اَشو زرتشت اسپنتمان با همازوری انجمن اولیا و مربیان و گروهی از والدین دانش آموزان در دبیرستان و ...

بهرام برومند با دریافت حکم سرپرستی، از آبان‌ماه ۱۴۰۲ به عنوان مدیر دبیرستان و هنرستان ماندگار فیروزبهرام برگزیده شد. ...

دبیرستان و هنرستان فیروزبهرام، بامداد پنجشنبه دوم آذرماه با برگزاری آیین گهنبار توجی میزبان همکیشان خواهد بود. آیین ...

هموندان شورای دانش‌آموزی دبیرستان ماندگار و هنرستان فیروزبهرام برای سال تحصیلی ۱۴۰3 – ۱۴۰2  برگزیده شدند. به گ...

دبیرستان ماندگار و هنرستان فیروزبهرام به پاس سپاسگزاری از نیک‌اندیشان یاری‌رسان در بازسازی و رنگ‌آمیزی گزارشی از این ...

انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبیرستان و هنرستان ماندگار فیروزبهرام برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ چهارشنبه پنجم م...

دانش‌آموزان دبیرستان ماندگار فیروزبهرام در روز نخست مهرماه به سرکلاس‌های درس بازگشتند. سال تحصیلی جدید 1403-1402 در د...

دبیرستان ماندگار فیروزبهرام آیین گهنبار چهره میدیوشهم  (آفرینش آب) را به یاد ارباب کیخسرو شاهرخ و همه بزرگانی که در م...

گزارش تصویری

دانش‌آموزان هنرستان و دبیرستان ماندگار فیروزبهرام به کوشش انجمن اولیا مربیان و کادر آموزشی، یک روز پایان سال تحصیلی ر...

بارگذاری نوشتار بیشتر