لوگو امرداد

در میان رسانه

گرامیداشت روز مهر و دوستی ایرانی در بنیاد ایران‌شناسی

موبد پدرام سروش‌پور، از سخنرانان آیین روز عشق و مهر ایرانی در بنیاد ایران‌شناسی بود، وی در سخنانی خردورزی، احترام‌‌ ب...

ناشران زرتشتی در گفت‌وگو با ایرنا

ناشران تخصصی متون زرتشتی، با هدف ارایه منابع اصلی در حوزه ایران‌شناسی و شناخت فرهنگ کهن ایران، به مدت 10 روز در نمایش...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد