لوگو امرداد

دکتر داریوش مهرشاهی

یک پژوهش خرد

چندهفته پیش دنبال سرچشمه‌هایی (منابعی) می‌گشتم برای فراهم‌آوردن نوشتار پیر خواجه‌خضر. در این فرآیند به نوشته‌ای گزارش...

خواجه خضر اله‌آباد از پیرانگاه‌های زرتشتیان جایگاه نیایش یک بازنمایی (توضیح): این یک نوشتار خرد جهت بازنمایی شوند (دل...

به قلم داریوش مهرشاهی

ششم فروردین بنابر تاریخ ترادادی (سنتی) زرتشتیان، زادروز اشو زرتشت پیامبر بزرگ ایرانی است. آشکار نیست به‌گونه روشن چه ...

پیشگفتار: بالاتر از چهار راه ولیعصر کنونی (چهار راه پهلوی قدیم) به سمت خیابان بزرگمهر، و در همان سمت، کوچه‌ای بن‌بست ...

رویداد شیارهای ژرف و بسیار دراز (طولانی) در سطح برخی از دشت‌های ایران همراه با نشست ناهنجار و گسترده زمین در مناطق مخ...

آن زمان‌ها، یعنی در دوران مدرسه، میان کتاب‌هایم می‌نشستم و از بوی کتاب‌ها مست می‌شدم. این خوشبختی را داشتیم که پدر رو...

۲۴ تا 28 خوردادماه گردهمایی آیینی زرتشتیان جهان در پیرسبز

هرسال خرداد که به نزدیک پایان می‌رسد بو و یاد پیر سبز هم از راه می‌رسد! چه بویی؟ بوی خوب نم آب چکنده بر سینه دیوار و ...

یادداشت به قلم دکتر داریوش مهرشاهی

«با اینکه در چند دهه‌ی اخیر در ایران به گونه‌ی روز افزون از ارزش درس جغرافیا در مدارس ما کاسته شده، ولی بر تعداد نوشت...

در میان کوهستان پیر سبز و نارستانه می‌پیچد آوازتان دلنشین و مستانه…دلنشین و مستانه! با شور و شوق و شادی با عشق ...

به قلم دکتر داریوش مهرشاهی

دکتر داریوش مهرشاهی در دو بخش پیشین خاطره‌هایی از رفتن به ستی پیر و سپس در مورد سفر پیر سبز نوشتم. باز یادآور می‌شوم ...

بارگذاری نوشتار بیشتر