لوگو امرداد

دکتر داریوش مهرشاهی

نوشته دکتر داریوش مهرشاهی

توضیح: این نوشتار همان‌گونه که از تاریخ آن ( ۲۹ خرداد ۱۳۵۶) آشکار است پیرامون چهل‌وهفت سال پیش تهیه شده است. بسیار از...

پیشگفتار: بخشی از مواد این نوشتار باقی‌مانده از گفت‌وگوهای و صحبت‌های شخصی من از اوایل دهه شصت با بستگان و اندیشمندان...

به گونه ترادادی (سنتی) از هنگامی که کودک بودیم به ما می‌گفتند که یکی از شگفتی‌ها یا معجزات اشو زرتشت پیامبر و آموزگار...

به نوروز که نزدیک می‌شویم با همه دگرگونی‌های زندگی نسبت به گذشته و نیز فرازوفرودهای تنی و روانی یا دنیایی و آخرتی (!!...

به‌تازگی در آگاهی‌رسانی یک کتاب ارزشمند دیدم که نویسنده از سرزمین پدری خود (یزد) یاد کرده بود. برای من این پرسش پیش آ...

یادی از انجمن زرتشتیان تهران گردش سی‌ودو

از جمله‌ی رفتگانِ این راهِ دراز بازآمده‌ای کو که به ما گوید راز؟ هان بر سر این دو راهه از روی نیاز چیزی نگذاری که نمی...

در دو پاره (بخش) پیشین درباره‌ی ویژگی‌های فیزیکی و سن و تاریخچه سرو چم مطالبی را با توجه به سرچشمه‌های علمی و خبری و ...

ویژگی‌های اکولوژیک و  بدحالی درخت

در این بخش به برخی ویژگی‌های بوم‌شناسانه (اکولوژیک[1]) و نیز ماجرای وضعیت ناگوار این درخت می‌پردازم تا بعد در فرصتی م...

درباره‌ی دیرسالی یک درخت (پاره نخست)

درباره دیرینگی درختان سپندینه ایران نوشته‌هایی وجود دارد. برخی از این درختان بسیار نامبردار هستند مانند سرو کاشمر یا ...

یک پژوهش خرد

چندهفته پیش دنبال سرچشمه‌هایی (منابعی) می‌گشتم برای فراهم‌آوردن نوشتار پیر خواجه‌خضر. در این فرآیند به نوشته‌ای گزارش...

بارگذاری نوشتار بیشتر